• Supportersvereniging

  De supportersvereniging USV is opgericht op 19 november 1974 (dit jaar gaan wordt het 50e jaar gevierd!!!)). Deze vereniging is op diverse fronten actief ter ondersteuning van USV en heeft in de loop der jaren al diverse zaken in en rondom het clubgebouw van USV weten te realiseren. In de statuten van de Supportersvereniging staat dan ook vermeld dat de vereniging tot doel heeft de Union Sport Vereniging ‘financieel en moreel’ te ondersteunen. Met name de jeugdtak wordt hierbij niet vergeten. Genoemde statuten, welke in een notariële akte zijn opgenomen, betekenen ook dat de Supportersvereniging geen onderdeel is van USV, maar een zelfstandig opererende vereniging.

  Enkele hoogtepunten in het bestaan van de Supportersvereniging

  Het realiseren van een schitterende tribune op het sportpark van USV. Deze tribune werd in januari 1990 officieel aangeboden tijdens de viering van het 60-jarig jubileum van USV. 

  De viering van het eigen 25-jarig jubileum in 1999. Op 15 mei van dat jaar waren maar liefst 4.000 mensen op het sportpark USV aanwezig om het door de Supportersvereniging georganiseerde luchtballonnenfestival bij te wonen. Toen ging het dus van beneden naar boven. 

  Het in samenwerking met het bestuur van USV gerealiseerde asfalt-boardingveld. Dit boardingveld is uniek in de wijde regio en is een parel van de USV-accommodatie.

   In 2009 is een grote bijdrage geleverd aan de bouw van een schitterende statribune tegenover de hoofdtribune. 

  Met de viering van het 40-jarig jubileum in mei 2014 werd het tegenovergestelde gedaan, in die zin dat men toen van boven naar beneden kwam. Sportpark Hulsterlanden was namelijk het decor van een nog nooit in Nieuwleusen vertoond evenement: een spectaculaire parachutistenshow. 

  Genoemd jubileumjaar 2014 werd extra glans gegeven in de vorm van een schenking aan USV van maar liefst € 12.500,- ten behoeve van de nieuwe inrichting van de kantine van USV.

  Op 15 januari 2020 was het 90 jaar geleden dat USV werd opgericht. Tijdens de reünie/receptie in het kader van dit jubileum pakte de Supportersvereniging weer eens ouderwets uit. De voorzitter van USV kreeg namens de supporters een cheque overhandigd van maar liefst € 10.000,-. 

  Een greep uit andere activiteiten/gerealiseerde zaken

  • de aanleg van een speeltuintje op het sportpark
  • de aanleg van tegelpaden rond de velden
  • nieuwe zitbanken rondom het hoofdveld
  • de aanleg van een fietsenstalling bij de entree van het sportpark
  • de aanschaf van jassen voor de jeugd- en seniorenleiders
  • de aanschaf van een tractor met aanhangwagen voor de diverse onderhoudswerkzaamheden
  • de aanschaf van een tractor met aanhangwagen, een zitmaaier, een mini-tractor, een blad/grasveger en ander materiaal voor de diverse onderhoudswerkzaamheden
  • de aanschaf van een loods als oplossing voor het gebrek aan opslagruimte
  • de plaatsing van kuipstoeltjes op de hierboven genoemde tribune
  • de aanschaf van tenues voor de clubscheidsrechters
  • de aanschaf van tenues voor onze kabouters
  • de aanschaf van meerdere tv-schermen
  • de organisatie van het jaarlijkse darttoernooi
  • de organisatie van de kerst- en paasbingo
  • de organisatie van muzikale afsluitingen voorafgaande aan zowel de winter- als de zomerstop
  • het verzorgen van de barbecue tijdens de grote toernooien
  • het maken van programmabladen voor de thuiswedstrijden van USV 1
  • bezorgen van kerstattenties aan vrijwilligers
  • oliebollenactie
  • organisatie van de topscorersbokaal 

  Scherp oog voor vernieuwing en verbetering

  Deze opsomming geeft aan dat de Supportersvereniging op diverse fronten actief is en constant alert is op vernieuwing en aanschaf van zaken, die het verblijf in en rondom het clubgebouw veraangenamen. De hechte groep vrijwilligers, waarop altijd een beroep gedaan kan worden, is hierbij onmisbaar. Met deze groep is dan ook regelmaat overleg over aanschaf, vernieuwing en uiteraard onderhoud van al datgene wat op het meer dan schitterende complex gerealiseerd is.

  Meerdere bronnen van inkomsten

  De financiële draagkracht voor het realiseren van bovenstaande zaken wordt voornamelijk verkregen uit de contributiegelden (slechts € 10.00 per jaar), de deelname aan de Grote Clubactie, de verkoop van programma's en de verkoop van loten voor het rad van avontuur bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Voorts wordt ieder jaar in februari (rond Valentijnsdag) de voorjaarsplantenactie georganiseerd. Net als met de Grote Clubactie, zetten de jeugdleden dan hun beste beentje voor bij de verkoop. En voor diezelfde jeugdleden zal dan ook nimmer tevergeefs een beroep gedaan worden op de Supportersvereniging voor ondersteuning van activiteiten in de vorm van een financiële bijdrage. 

  Grote achterban

  Het ledenaantal bedraagt op dit moment ruim 400 leden. Een achterban waarmee de toekomst zonnig tegemoet gezien kan worden. Een toekomst waarin de Supportersvereniging zich niet alleen sterk maakt om de gebruikelijke activiteiten te continueren, maar tevens oog heeft voor nieuwe activiteiten waar de gehele vereniging USV, en in het bijzonder de jeugd, van kan profiteren.


  Even voorstellen: het bestuur van de Supportersvereniging USV

  Voorzitter: Rudger-Jan Vogelzang
  Secretaris: Daniël Kreileman
  Penningmeester: Gerjan Kappert
  Bestuurslid: Aalt de Weerd
  Bestuurslid: Marco Hilberink
  Bestuurslid: Remco Oostindien
  Bestuurslid: Daniël Dons
  Bestuurslid: David Tas
  Bestuurslid: Frank Kooiker