• USV, een reis door de tijd

  USV, opgericht 15 januari 1930, onder de volledige naam Union Sport Vereniging, is de oudste voetbalvereniging in Nieuwleusen en ook van de hele gemeente Dalfsen. 

  De aanloop

  Uit overlevering is nog een aantal gegevens bekend van de jaren voor de oprichting van de vereniging. Voordat USV wordt opgericht zijn er vanaf 1920 al voetbalclubs in en om Nieuwleusen actief. Zo is er onder andere VIOS, een club met twee elftallen, die in Den Hulst aan de rand van het Van Dedemsbos over een prachtig gelegen terrein beschikt. Wedstrijden tegen DVS, Dedemsvaart. Voorwaarts Balkbrug, Spoolde en DOS uit Zwolle trekken dan al veel kijkers. Namen als Timmerman, Grotenhuis, Van Spijk, Pasveer, Thorie, Klosse zijn pioniers van de plaatselijke voetbalsport. Het is niet gemakkelijk om aan een speelveld te komen. Als het landgoed van Van Dedem bij stukjes en beetjes wordt verkocht, gaat ook het speelveld over in andere handen en is het met het voetballen gedaan. In het seizoen 1923/1924 is een team met de naam Den Hulst van plan zich aan te melden bij de Noord Centrale Voetbal Bond (NCVB), maar trekt zich toch weer terug. De jongens van Den Hulst zitten echter niet stil en nog voordat VIOS de laatste adem uitblaast, kondigt OVC (Ommerdijker Voetbal Club) zich aan. Met vooral spelers die vinden dat ze bij VIOS uit het buurtschap Den Hulst niet aan hun trekken komen. De club speelt op een terrein van H.J. van Duren aan het Zandspeur. Bekende namen zijn onder meer de gebroeders Masselink, J. Krul, Toersen, Hein Jansen, Frans Kapinga, Bertus van de Berg en Hoogenkamp. Maar ook OVC raakt het veld kwijt. Enkele leden vinden het nodig een vuurtje te stoken op het veld, waarna de eigenaar besluit in te grijpen. Na VIOS en OVC, ontstaan van 1925 tot 1930 bij het station, in De Maat en in Den Hulst nieuwe groeperingen voetballers. Met namen als Klein Maar Dapper en DES (De Maat). 

    

  Union Sport Vereniging, een naam die zich laat verklaren

  Het uiteenvallen van VIOS en OVC leidt uiteindelijk tot de geboorte van de Union Sport Vereniging. Die naam wordt eigenlijk tot op de dag van vandaag geassocieerd met de vlak na de eeuwwisseling opgerichte rijwielfabriek in het dorp. Toch is het niet zo dat direct vanuit deze werkgever de naam tot stand komt. Wel ligt het voor de hand dat de oprichters zich hierdoor lieten inspireren. Niet zo gek ook. Men speelde een tijdje op een stuk land van Dikke Gait Massier aan de Evenboersweg met uitzicht op de fabriek. En de brug over de Dedemsvaart bij café Nijmeijer was een favoriete hangplek, ook voor de voetballers. Met vanaf hier ook een prominent uitzicht op de NV Union. De band met de fietsenfabriek zou blijven. Vele USV’ers verdienden er hun boterham. Leidinggevenden van het bedrijf zetten zich bestuurlijk in voor USV. En Union (da’s pas fietsen) was de eerste shirtsponsor van de club. Ook de vanaf 1966 meerdere keren georganiseerde wielerronde kan niet los gezien worden van de link met de fietsenfabriek.   

  De moeilijke beginjaren

  Daar men niet de beschikking heeft over een door de bond goedgekeurd terrein kan USV aanvankelijk niet in competitieverband spelen. Dit in tegenstelling tot Balkbrug. De buurtgenoot trekt dan ook een kwartet spelers aan: Andela, Jo Meyer, Andries Mijnheer en Gerard Sudhölter. Tijdens de oprichtingsperiode van USV is er een poging om de in Den Hulst woonachtige spelers weer los te weken. Maar het bestuur van Balkbrug stelt zich keihard op. Deze mega-transfer komt een jaar later alsnog rond nadat het USV-bestuur het voorstel doet een beker in ruil te geven voor de Balkbrugse medewerking. Samen met de komst van Kees Stolte en Frits Klosse betekent dat een flinke impuls. Intussen zijn andere voetballers zoals Jan Groen, Jan van Duren, Willy, Klaas en Jan Katoele wel in Den Hulst gebleven. Ze verhuizen van het ene terrein naar het andere. Van  een stuk heideveld op De Punt naar het genoemde stuk land van Massier aan de Evenboersweg. Na nog een tussenstop aan Brug 5 krijgen de voetballers in 1930 een terrein aan de Ommerdijk toegewezen (nu de Burgemeester Backxlaan ter hoogte van de Van Dedemstraat). Het kan nu echt beginnen! 

  De blauwwitten van USV krijgen in 1930 toestemming om deel te nemen aan de competitie in de eerste klasse van de Nederlandse Centrale Voetbal Bond.  De laagste afdeling waarin een standaardelftal kan uitkomen. De eerste officiële wedstrijd tegen DVC 2 uit Dalfsen levert een 6-2 zege op. Om illegale kijkers te ontmoedigen worden op de wedstrijddag stroken jute langs de Ommerdijk geplaatst. Deze preventieve en vooral arbeidsintensieve maatregel resulteert in het seizoen 1930/1931 in een netto entreeopbrengst van 134,09 gulden. 

  Seriewedstrijden populair

  Naast deelname aan de competitie is toernooivoetbal erg populair. In september 1932 levert dat   een 3e prijs op in Wijhe en een 1e prijs op het eigen toernooi. En over een paasdubbel gesproken: op zondag 2e in Wijhe en een dag later (!) weer een 2e prijs, nu tijdens seriewedstrijden in Ommen. Secretaris/penningmeester Sudhölter noteert ook nog een 2e prijs in Balkbrug en stelt vast dat de eerste medaillekast bijna vol is. ‘Tijd om te collecteren voor een nieuwe.’ 

  Eind 1932 gaat de gemeente akkoord met het voorstel het terrein achter de Openbare Lagere School C in Den Hulst in orde te maken als voetbalveld. Ook al omdat aan de Ommerdijk plannen zijn voor nieuwbouw. Het nieuwe veld, gelegen van oost naar west, wordt met de nodige tamtam geopend, maar voldoet niet aan de vereiste afmetingen. Het is te klein. Elk jaar moet de bond dispensatie geven. Bezoekende clubs klagen dan ook over het veld, dat bovendien aan de noordzijde wordt begrensd door een sloot. De wedstrijdbal plonst dan ook meer dan eens in het water. Een speciaal vervaardigde ballenschepper biedt uitkomst om de bal weer op het droge te helpen. De vuilnisbak van de school doet dienst als statribune voor toeschouwers. Het zijn primitieve omstandigheden. Toch blijft deze locatie tot 1957 de thuisbasis van USV.     

  Vallen, opstaan en toch weer doorgaan

  Met na de oprichting dertien voetballende leden, hangt het doorgaan van wedstrijden, en daarmee het voortbestaan van de club, vaak aan een zijden draadje. De bodem van de kas is voortdurend in zicht. De betaling van de contributie van 0,60 gulden per maand is voor de piepjonge club van levensbelang. Maar niet iedereen kan of wil hieraan voldoen. Hele vergaderingen gaan hierover. Vaak moet de penningmeester zelf achter de centen aan. En dreigt met boetes of zelfs royementen. Maar het is lastig sancties uit te voeren. Want dan is er ook weer een speler minder. Bestuursleden van het eerste uur zoals Koekoek, Sudhölter, Blok, Goselink, Van den Berg, Katoele, Van Duren en Koster hebben hun handen vol om de zaak overeind te houden. Naast het runnen van de voetbalclub doen ze USVK er ook nog bij. Met de K van de korfbaltak. Door gebrek aan mankracht in 1936 opgeheven. Het bestuur maakt zich dan vooral zorgen over de dames van het team, met namen als Nijmeijer, Brinkman en Pot. Die houden ze eigenlijk wel graag aan boord als lid. Overwogen wordt een zijsprong te maken naar een afdeling hockey of gymnastiek. Dit komt niet van de grond terwijl van vrouwenvoetbal nog geen enkele sprake is. 

  De commissaris spreekt

  Het bestuur krijgt in alle doen en laten nadrukkelijk ondersteuning van de plaatselijke huisarts dr. Van Ravenswaaij. Hij is een van de aanjagers van de voetbalsport in het dorp en is net als Sudhölter sr. als commissaris verbonden aan USV. De notabele geeft in die rol adviezen aan het bestuur, organiseert propagandabijeenkomsten om leden te werven, zet zich creatief in voor de vermaarde revues en spreekt leden toe tijdens vergaderingen. In één van zijn toespraken stelt hij het ruwe spel van de USV spelers aan de kaak. ‘Het is een eer om voor USV te spelen. Wie zo nodig wil vechten, gaat maar naar het Staphorsterveld.’ Vallen en opstaan, dat is het. Zoals de jaarlijkse afweging wel of niet met een tweede elftal in te schrijven voor de bondscompetitie. Het is voortdurend passen en meten. Ook materiaal is schaars. Voetbalschoenen en veters zijn geen vanzelfsprekendheid. Voldoende ballen ook niet altijd. En om van uniforme tenues maar niet te spreken. Iedereen doet hiervoor wel zijn best. Bijvoorbeeld door zwarte broeken blauw te verven. Vast agendapunt op vergaderingen is het functioneren van de elftalcommissie. Die ligt regelmatig onder vuur. Zo is de constructie met een speler van het eerste, eentje van het tweede, aangevuld met een bestuurslid bron van kritiek. Want volgens de leden mag het bestuur zich niet bemoeien met de opstellingen. Dan weer is er sprake van vermeende vriendjespolitiek. Dan weer is de aanvoerder boos omdat de elftalcommissie zijn band heeft afgenomen. Trainers zijn er nog niet. Dus de aanvoerder is de baas. Maar dat zint lang niet alle spelers. Na de zoveelste zondagse aanvaring binnen de lijnen, besluit het bestuur de taak van de aanvoerder nauwkeuriger te omschrijven: enkel en alleen de aanvoerder is bevoegd spelers in het veld ‘te verplaatsen’. Dit moet voorkomen dat de rechtsback , zonder eerst de aanvoerder te raadplegen, doodleuk als midvoor gaat spelen. 

  Tussen de oren

  Hoewel al in het seizoen 1932/1933 de eerste titel binnen is, gaat het behalve financieel ook sportief lang niet altijd voor de wind. In het seizoen 1936/1937 is de malaise groot. USV staat troosteloos onderaan en de teleurgestelde supporters laten het afweten. Wel of niet op eigen verzoek een niveau lager gaan spelen, is de afweging. De heer Van Strien werpt een ander licht op de zaak. Hij krijgt spreektijd tijdens een vergadering en constateert dat het heilige vuur ontbreekt. De spelers doen er te weinig aan en men laat te snel de moed zakken. Ze voelen zich minderwaardig aan spelers van grotere clubs, is zijn conclusie. Waarna hij een ‘uitstekend en leerrijk’ inzicht geeft over het ‘geestelijk’ spelen van een wedstrijd. Van Strien wordt later erelid. 

  Gisteren voetballen, hoezo?

  En dan zijn er natuurlijk nog de nodige communicatieproblemen. Telefoon is er slechts op hele kleine schaal. En sommige spelers wonen buitenaf. Hoe bereik je die op tijd? Het komt dan ook voor dat voetballers niet op de hoogte zijn van (inhaal)wedstrijden of afgelastingen. Een informatiekastje aan de muur bij clubcafé Nijmeijer in Den Hulst is een stap vooruit. Op verzoek van commissaris Van Ravenswaaij komt er later in Nieuwleusen ook zo’n kastje. Want ook hij blijft af en toe verstoken van wedstrijdinfo. De leden maken volgens het bestuur ook misbruik van deze omstandigheden. De uitwedstrijd tegen Dedemsvaart, of liever gezegd het niet doorgaan ervan, is in het voorjaar van 1939 aanleiding voor het bijeenroepen van een Bijzondere Ledenvergadering. Het lijstje: drie spelers hebben (te laat) afgezegd, een gedeelte komt tot aan de Ommerdijk en houdt het daar voor gezien, twee spelers fietsen door tot aan Sluis 4 terwijl één speler solo naar Dedemsvaart fietst. Hij denkt dat de rest al vooruit is. Als enige krijgt hij schouderkloppen, maar voor de rest stelt het bestuur een groot gebrek aan geestdrift vast. Vreest een hoge boete (tientje) van de bond, vindt dat er een modderfiguur is geslagen en overweegt geen eerste elftal meer in te schrijven voor de komende competitie. Ook deze storm waait over.

  Crisis

  Een jaar later staat de club wel op omvallen. USV heeft nog 4,53 gulden in kas en ook met het ledenaantal staat USV er niet gunstig voor. Komt nog bij dat verschillende leden hun vertrek hebben aangekondigd. Vanwege militaire dienstplicht of ander werk. Ook is er een oproep van de burgemeester aan leden om vrijwillig klussen te doen, thuis bij gemobiliseerde dorpsgenoten. Of zich te melden voor de bloedtransfusiedienst. Op 1 april 1940 gaat het bestuur langs alle leden om ze persoonlijk op de hoogte te stellen van de kritieke situatie. Om acht dagen later tijdens de ledenvergadering in zijn geheel af treden. Omdat ze geen kans zien de vereniging in stand te houden. Dit keer zelfs niet met een feestavond. De achterliggende jaren is regelmatig een bonte avond, een revue of zelfs een kermis georganiseerd om wat geld te verdienen. De eindjes worden soms toch al op originele wijze aan elkaar geknoopt. Zo is er het verzoek aan de  bond de uitwedstrijden van USV 1 en 2 tegen Dedemsvaart op dezelfde middag te programmeren. Dat scheelt in de kosten van eventueel busvervoer. Ook is er al vroeg sprake van reclame-inkomsten. Dankzij een schutting bij het veld aan de Den Hulst. Hierop kunnen de plaatselijke ondernemers een uiting plaatsen vanaf 1,50 gulden per vierkante meter. Het idee van huisarts Van Ravenswaaij om ook een tribune voor een mannetje of twintig te bouwen haalt het niet. Te duur vindt het bestuur. Jammer, zegt het erelid/commissaris. Volgens hem kunnen de spelers dit zelf in elkaar timmeren en brengt het juist extra entreegeld in het laadje. Maar niet dus. Conclusie: geen geld, geen spelers. USV is in crisis.  

  Toch een doorbraak

  Tijdens die cruciale vergadering van begin april staan de voormalige bestuursleden Van den Berg en Blok op en doorbreken het sombere perspectief. Beide ereleden bieden aan het vastgelopen USV schip vlot te trekken. Onder voorwaarde dat ze hierbij hulp krijgen van een aantal jongeren. Deze oproep heeft succes. Dekker, Bosch en naamgenoot Van den Berg steken hun vinger op. De handschoen wordt opgepakt en USV blijft voortbestaan. Het nieuwe bestuur wil zo snel mogelijk een ledenwerfactie op touw zetten.  

  Noodcompetities

  In de oorlogsjaren worden er door de bond zogeheten noodcompetities georganiseerd. Het zijn competities in uitgedunde en aangepaste vorm. USV doet steeds mee, maar lang niet alle wedstrijden gaan door. In 1944/1945 ligt door de oorlogsomstandigheden alles stil. Het is ook een periode waarin er weinig zicht is op het clubleven bij USV. Jaarverslagen, notulen of andere vormen van communicatie ontbreken in het verder zo rijke archief. Dat ligt ongetwijfeld niet aan de inzet van  ‘oorlogssecretaris’ Jan Huisman. Na zijn overlijden, snel na de oorlog, typeert het bestuur de niet-voetballer als ‘een van de beste werkers’ van USV. Nadat er in de zomermaanden zowaar wat geld is verdiend omdat weduwe Bijker belangstelling heeft voor het gras van het voetbalveld, is er in oktober 1945 ineens weer een teken van leven. En ook nog eens op originele wijze. De leden ontvangen wekelijks een keurig getypt tekstvel in de brievenbus: De USV-er. Het blaadje bevat clubnieuws, opstellingen en analyses van wedstrijden. Hiermee wil het bestuur de onderlinge band verstevigen, maar de redactie is niet bang om een kritische noot te plaatsen. Zo is er veel onbegrip over het uit handen geven van een 2-0 voorsprong tegen Wacker. Zo maar een paar passages: In de schotloze voorhoede laat Schoenmaker zich veel te makkelijk dekken. Hij moet veel meer bewegen. Douma is veel te bescheiden en moet zelf eens wat vaker op het doel knallen. Fleer moet werken aan de balcontrole en hoeft met zijn body niet bang te zijn voor een stootje. Toersen doet het aardig in de voorhoede, maar is toch beter als back en Vonder is uit vorm en zijn schot kwijt. Zijn voorzetten verdwijnen telkens achter het doel. En ten slotte moet er minder geschreeuwd worden naar elkaar, daar hebben we een aanvoerder voor. In deze clubbladen is steeds een uitgebreide bijdrage te lezen van eerdergenoemde speler Douma. Hij laat uitvoerig zijn licht schijnen op de diverse posities in het veld en de taken van spelers en linies. Het bestuur is er blij mee en roept alle voetballers op deze lessen van Douma goed te bestuderen. Om zo tot betere prestaties te komen. Een verzoek aan Douma om ook de veldtraining te verzorgen, slaat hij bescheiden af. Hij vindt dat hijzelf ook nog wel de nodige training kan gebruiken. De kennis van zaken van Douma is ook de KNVB niet ontgaan. En benoemt hem later tot voorzitter van de afdeling Zwolle. De  uitgifte van het clubblaadje is overigens van korte duur. De leden hebben wel commentaar op de inhoud, maar tonen weinig animo om zinnige bijdragen te leveren. Dat geldt ook voor de belangstelling voor het vervullen van een bestuursfunctie. Het zittende bestuur spreekt er zijn zorgen over uit.  

  Na de oorlog

  Het blijven lastige tijden. Toch wordt in die eerste naoorlogse jaren USV nieuw leven ingeblazen. Meerdere Van den Bergen, Toersen, Vonder, Klomp zijn dan bestuurlijke kartrekkers. In 1946 wordt ook voor het eerst een juniorenteam ingeschreven voor de competitie. Voetballen op klompen is verboden. De spelers moeten dus beschikken over voetbalschoenen. En voor uitwedstrijden over een fiets of een paar centen reisgeld. Allemaal niet zo eenvoudig. Want voetbalschoenen zijn op de bon. Ruilhandel is een optie. Zoals een paar schoenen voor een overbodige kinderwagen. De  verkeersinspectie werkt ook niet mee. Die verbiedt plotseling het vervoer van spelers per vrachtwagen. Terwijl een bus erg duur is. Dus of vaker fietsen of een contributieverhoging. Meer smaken zijn er niet voor de voetballers. Er is ook nieuws van het trainersfront. In het voorjaar van 1948 is J. de Roos uit Zwolle in beeld om trainer te worden. Het bestuur is sceptisch over de aanstelling en heft een waarschuwende vinger: als de training onvoldoende wordt bezocht gaat er direct een streep door de samenwerking. En peinst men er niet over ooit nog weer een trainer aan te nemen. Ongeveer uit het niets is er een idee om een supportersvereniging op te richten. Toen al. Het blijkt een losse flodder. Het bestuur maakt zich drukker om de technische vaardigheid van de spelers: ga eens wat meer oefenen op voorzetten en ‘inkicken’. Net als vroeger. 

  De jaren ’50 en ‘60

  Er zijn nog steeds veel hobbels te overwinnen, maar halverwege de vorige eeuw krijgt USV toch duidelijk meer kleur op de wangen en bereikt de mijlpaal van 100 leden. Een nieuw te vormen derde elftal moet met de inbreng van een aantal A-junioren de kweekvijver worden voor de hogere elftallen. Met J. Brader heeft USV een nieuwe voorzitter terwijl penningmeester Klomp afscheid neemt. Zijn vakmanschap is onbetwist. En hij is vasthoudend: overal waar wat te doen is duikt hij op om achterstallige contributies te innen. In het seizoen 1956/1957 wordt  de tweede titel in het bestaan gevierd. Dit alles nog net op het terrein achter de School. Want dit niet al te beste veld wordt ingeruild voor een nieuw veld aan de Paltheweg. Dat kost een paar zweetdruppels want de voetballers graven zelf de sleuf voor de aanleg van water en elektriciteit. De jeugd blijft nog wel even spelen op het oude veld. Opvallende overweging bij de keus voor de nieuwe, maar nogal afgelegen locatie is de gemoedsrust van de kerkgangers. Na de preek op weg naar huis hoeven zij zich niet meer te storen aan bezwete voetballers die zich bij De Unie openlijk poedelen in een teil met koud water. Een doorn in het oog. De Paltheweg wordt geopend met een wedstrijd van de A-junioren van USV tegen het eerste elftal van het zojuist opgerichte sv Nieuwleusen. Toen ook wel Sportlust genoemd. De burgemeester stelt een wisselbeker beschikbaar. Met het idee dat beide clubs jaarlijks om deze prijs gaan spelen. USV heeft dan 4 senioren- en 2 juniorenelftallen.

  Jeugdbestuur zorgt voor meer structuur

  Het clubblad is in 1960 terug van weggeweest. Maar de opleving is van korte duur. Wel een opvallende oproep aan ouders om wat mild te zijn voor kinderen die een jaar over moeten doen op school: laat ook de zittenblijvers in het nieuwe seizoen gewoon weer voetballen! En gelijk aan vroegere clubbladen is er veel aandacht voor de theorie van het spel. USV heeft net als andere clubs het S-S-S (stopper-spil-systeem) omarmd. Tips voor de backs: dek vooral de vleugelspelers van de tegenpartij (doe alsof je met hem getrouwd bent). Speel nooit terug in de doelmond (altijd ernaast). Speel altijd veilig (safety first). En zorg voor een goede lichaamsconditie (train). In mei 1962 wordt op initiatief van Arend Slagter het jeugdbestuur opgericht. Waarmee de club steeds meer structuur krijgt. In dezelfde maand is er het vertrek van Evert Vonder. Hij verhuist naar Apeldoorn. In zijn rol als secretaris en cafébaas van De Unie heeft hij veel betekend voor USV. Hij wordt het nieuwste erelid van de vereniging. Het bestuur ‘pingelt’ intussen met trainer Freek Spanhaak over diens vergoeding. Zonder succes overigens. Ondanks een trainer op de loonlijst, blijft de elftalcommissie onveranderd verantwoordelijk voor alle opstellingen. Dus ook die van het eerste elftal. Slecht weer hoeft voortaan het doorgaan van trainingen niet langer in de weg te staan. Is het veld onbespeelbaar? Dan geeft de trainer theorieles. De kantine van de Union Rijwielfabriek is hiervoor een geschikt onderkomen. 

  Goed veld, maar…

  Aan het veld aan de Paltheweg mankeert niets. Juiste afmetingen, goed bespeelbaar. Dankzij een ondergrond van takkenbossen, zeggen de kenners. En ook prettig: de gemeente maait het gras en zet de lijnen. Maar voetballers en toeschouwers ervaren het gebrek aan verdere faciliteiten meer en meer als een gemis. Een kantine staat dan ook hoog op de wensenlijst. En opnieuw roepen leden om een clubblad. Toch heeft nieuwe voorzitter W.P. de Boer ook nog andere zaken aan zijn hoofd. De trainingsopkomst zint hem niet: Als er toch bijna niemand komt trainen kunnen we die 40 gulden voor  de trainer ook wel in de sloot gooien, uit hij zijn ergernis over de gang van zaken. De Boer krijgt in juni 1968 een opvolger in de persoon van Jan Borgers. Opmerkelijk want hij is dan naast voorzitter ook de gevierde midvoor van het eerste elftal. En blijft beide functies combineren. In dat jaar krijgt USV ook gedeeltelijk de beschikking over een veld bij het zwembad. Dit in plaats van het tijdelijke veld achter bejaardenhuis De Hulstkampen. De zo gewenste kantine aan de Paltheweg laat niet lang meer op zich wachten. De ‘keet’ wordt gebouwd en geëxploiteerd door Gerrit (Gait) Huzen, de nieuwe eigenaar van De Unie. Een uitkomst om in de rust en na de wedstrijd een drankje te kunnen nuttigen. De omzet is redelijk, maar niet zodanig om ook op de trainingsavonden personeel in te zetten. Waarna eigenaar Huzen na verloop van jaren besluit het knusse onderkomen voor een schappelijk prijsje te verkopen aan de club.

  The seventees

  Het 40-jarig bestaan in 1970 is een mijlpaal die uitbundig wordt gevierd. Uit de druk bezochte receptie blijkt dat de vereniging een belangrijke plaats inneemt in de sport. Plaatselijk, maar ook in de wijde omgeving. Dit blijkt uit de stroom aan felicitaties, bloemen, geschenken en mooie woorden. USV groeit nog volop. Komt ook omdat de KNVB de leeftijdsgrens om te voetballen in competitieverband heeft verlaagd van 12 naar 6 jaar. In 1971 is er een voorstel om naast een zondag- ook een zaterdagafdeling op te richten. Het agendapunt is snel van tafel nu 80% van de aanwezige leden dit niet ziet zitten. Langer duurt de discussie over de talentvolle Wim Bovenhoff. Hij krijgt een eervolle uitnodiging om als gastspeler van Ommen mee te doen in een wedstrijd tegen de profs van HVC uit Amersfoort. Maar het bestuur is bang voor een blessure en weigert toestemming. Een gemiste kans om zich in de kijker te spelen, vinden de leden. En ook inconsequent nu Jan Boschman zijn kunsten wel heeft laten zien bij het Zwolse PEC. In dat jaar brengt USV ook een dameselftal op de been, maar ondanks sportief succes is het feest van korte duur door gebrek aan aanbod van nieuwe vrouwen. USV slaagt erin via een versterkte promotie voor het eerst het voetbal in de afdeling Zwolle in te ruilen voor een plek in de ‘grote KNVB’. Een prestatie waar iedereen apetrots op is. Want dan hoor je er sportief pas echt bij. In die periode komt een uitwisseling tot stand tussen USV en de Duitse vereniging Mainz Drais terwijl Koninginnedag op 30 april nog steeds in het teken staat van het voetbaltoernooi tussen sv Nieuwleusen en USV. Alle teams,  zowel jeugd als senioren,  spelen op die vrije dag tegen elkaar. 

  Wat voor crisis? Oliecrisis!

  In de winter van 1973/1974 ligt het seizoen bijna drie maanden stil. Niet door het weer, maar door de heersende oliecrisis. Reden voor de regering een aantal verplichte autoloze zondagen in te stellen. Het kon niet uitblijven: in 1974 wordt de Supportersvereniging van USV opgericht. Een zelfstandige vereniging met eigen statuten. Met als doel USV in brede zin te ondersteunen. Het is ook de tijd van de eerste informele besprekingen over het bouwen van een nieuw clubgebouw op een nieuwe accommodatie. In het verlengde van de Koningin Julianalaan, op de grens van ‘noord en zuid’. Dit staat overigens een verbetering van de accommodatie aan de Paltheweg niet in de weg. Zo wordt naast het ballenhok een ruimte ingericht als bestuurskamer. Er komt een telefoonaansluiting en de eerste reclameborden hangen aan de omheining van het veld. De groene kantinekeet krijgt wat meer aanzien met een bescheiden bar. De rol van de elftalcommissie is uitgespeeld. Trainers en leiders zorgen voortaan voor de opstellingen. Is er inderdaad verwarring met de club USV uit Uitgeest? Of zijn het gewoon de eerste sponsorinvloeden die merkbaar zijn? Hoe dan ook: in alle uitingen wordt de roepnaam van de club gewijzigd van USV in Union sv. Ondanks de geringe faciliteiten aan de Paltheweg speelt USV er tegen profclubs als sc Heerenveen en PEC Zwolle. Naast het maar weer eens opnieuw ingevoerde clubblad, krijgt in 1976 de onderlinge communicatie binnen de vereniging een belangrijke impuls door de invoering van de Officiële Mededelingen. Elke veertien dagen gaat het blaadje met informatie over  wedstrijden, ledenmutaties en andere mededelingen de deur uit richting leden. Er wordt geïnvesteerd in jeugdtrainers en bij de jeugd is er ook nog een primeur: voor het eerst gaan F-pupillen de wei in bij USV. Intussen krijgen de eerste oriënterende gesprekken over de bouw van een nieuw clubgebouw een serieus karakter. In januari 1979 gaan alle lichten hiervoor op groen. De tekeningen van het clubgebouw van RODA Deventer dienen als inspiratie en voorbeeld.

  Het gouden jaar 1980

  In 1980 volgen de hoogtepunten elkaar in hoog tempo op. Alle stukjes van de puzzel vallen zomaar in elkaar. De viering van het vijftigjarig jubileum krijgt een extra gouden randje met de opening van een nieuw sportcomplex aan de Koningin Julianalaan. Het toenmalige bestuur, met de Dagelijks Bestuur leden Jan Borgers, Jan Bijker en Henk Doggen, steekt zeer gedurfd de nek uit met de bouw van een zeker voor die tijd spraakmakend clubgebouw. In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan niet gesitueerd aan de lange oostzijde,  maar aan de noordzijde van het sportpark. De kosten van 650.000 gulden zorgen bij de verantwoordelijken voor vele slapeloze nachten en een agenda vol vergaderingen. Onder leiding van bouwchefs Thijs Ruinemans en Herman van Lente verloopt het bouwproces voortvarend. Naast aannemer Ruinemans, is een grote groep vrijwilligers week in week uit druk met het pronkstuk. De heren Groen en Vonder metselen in september de gedenksteen en als een parachutist met een welgemikte sprong de sleutel op de middenstip bezorgt, wordt in april 1980 de opening verricht door ‘Gait’ en Minie Huzen van Hotel De Unie. Tot dan altijd het officieuze thuishonk van de vereniging. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan zijn er meerdere festiviteiten. Zoals een receptie, een feestavond, de Veronica Drive In show terwijl sporthal De Schakel uitpuilt voor een komisch optreden van de Wierdense Revue. De voetballers zorgen voor een dikke toef slagroom op de toch al zo smakelijke taart. USV 1 en 2 pakken de titel! Zodat het vlaggenschip zich voor het eerst in het bestaan derdeklasser mag noemen. De gedreven trainer Gerard Wolff lost een belofte in. Hij komt na het behaalde kampioenschap hardlopend vanaf zijn woonplaats Wapenveld naar Nieuwleusen. Het is een seizoen om in te lijsten. 

  De muzikale vrienden van Crescendo/Excelsior profiteren als een van de eersten van de realisatie van lichtmasten op het veld 2 aan de Koningin Julianalaan. De fanfare viert het 75-jarig bestaan met een massaal bezochte avond-taptoe bij USV. Intussen breken er sportief gezien mindere jaren aan voor het eerste elftal. Het is onrustig rond het team dat grossiert in schorsingen in plaats van punten. Leden morren luidkeels zodat in 1982 meerdere bestuursleden en leiders het voor gezien houden. Een jaar later moet USV het podium van de derde klasse verlaten na een onafwendbare degradatie. 

  Met nieuwe kopmannen in het bestuur zoals voorzitter Gerard Kamperman en secretaris Jaap van der Zee, komt het meisjesvoetbal van de grond bij  USV. Het clubgebouw krijgt steeds meer cachet. Zo doet de Supportersvereniging  een nieuwe geluidsinstallatie en een kleuren-tv cadeau. Union Rijwielfabriek ondertekent een sponsorcontract voor drie jaar terwijl USV met het aantrekken van Gerrit van Born uit Zwolle voor het eerst beschikt over een gediplomeerde masseur. Critici vinden dat maar niks. ‘Vroeger waren we ook nooit geblesseerd.’ 

  Na achttien jaar de wielerronde te hebben georganiseerd gaat op het allerlaatste moment de nieuwste editie niet door. De wielerinstanties slagen er niet in een acceptabel deelnemersveld op de been te brengen. De toppers vragen steeds meer startgeld. Waarmee definitief een einde komt aan dit sportieve dorpsevenement. USV vindt dat hiervoor iets in de plaats moet komen. En zet medio ’80 in samenwerking met plaatselijke aannemers een stratenvoetbaltoernooi op poten. Het is de aanzet tot het populaire Combitoernooi. 

  De nog vrij kale accommodatie blijft zich intussen ontwikkelen. Dankzij een terras en de eerste tegelpaden  blijven de voeten droog. En een nieuwe bouwvergunning ligt klaar. Er is behoefte aan meer bergingsruimte. Een bliksemactie onder de leden levert genoeg op om een ballenvanger aan te schaffen aan de zuidzijde van het hoofdveld. En ook administratief slaat USV een belangrijke slag. Het volledige ledenbestand wordt geautomatiseerd in de computer van sponsor Union Rijwielfabriek. Nieuwe burgemeester De Jonge hoort alle bedrijvigheid binnen de club aan als gast tijdens een bestuursvergadering van USV. Lopen tot nu toe alleen de voetballers van het eerste rond met shirtreclame, door een besluit tijdens de ledenvergadering van 1987 is dit nu ook mogelijk voor de andere teams. Ook opvallend is de afschaffing van de verkoop van rookartikelen. Een aanwinst is de aanleg van een nieuwe, verlichte fietsenstalling. Op de valreep van het decennium komt het clubgebouw door privatisering van de onderbouw geheel in eigendom van de club. In die periode biedt het ook toen al ‘ondernemende’ USV op de bovenverdieping een tijdje huisvesting aan een fitnessbedrijf. Er komt een einde aan het zo vertrouwde toto- en lottogebeuren. Ooit voor verenigingen een aantrekkelijke bron van inkomsten. Maar de gokkers haken steeds meer af. 

  De jaren ‘90

  In de opmars naar de eeuwwisseling gaat USV van start met de viering van het zestigjarig bestaan. Een speciale jubileumkrant besteedt uitgebreid aandacht aan de activiteiten. Voorafgaand aan de jubileumreceptie is er een forumdiscussie met onder meer Oranje-bondscoach Thijs Libregts. Gespreksleider is de bekende sportjournalist Fred Racké. Veel belangstelling is er ook voor een ouderwetse USV-revue, opgevoerd door eigen leden. Het naar de afdeling Zwolle afgezakte vlaggenschip zorgt net als bij het vorige jubileum voor extra vrolijkheid door via promotie naar de vierde klasse sportief terrein te herwinnen. Op de buitengewone ledenvergadering in januari worden meerdere onderscheidingen uitgereikt. Zo krijgen Henk Compagner en Wessel Huzen een erespeld voor het vele werk voor de jeugdafdeling van USV. Alle schijnwerpers zijn vervolgens gericht op de overhandiging door de Supportersvereniging van de fraaie zittribune aan de westzijde van het hoofdveld. Mogelijk gemaakt door een succesvol georganiseerde superverloting, met als hoofdprijs een splinternieuwe auto. Niet lang daarna krijgt USV met Super Dancing The Oldtimer een nieuwe hoofdsponsor. Als opvolger van ‘Union da’s pas fietsen’. Hoewel de club nu al ruim tien jaar aan de Koningin Julianalaan zit, is ook het veld aan de Paltheweg nog steeds in gebruik voor trainingen en wedstrijden. Tegenstanders balen als een stekker zodra ze na aankomst bij USV in de gaten krijgen dat ze naar de Paltheweg moeten. De keet, waar vele biertjes en sappige knakworstjes zijn genuttigd, is dan al een tijdje naar de sloop. Hoog bezoek is er als koningin Beatrix in augustus 1991 met een helikopter landt op het hoofdveld van USV om in het dorp seniorencentra te bezoeken. Een balletje trappen zit er niet in. Majesteit heeft haar been in het gips en loopt op krukken. 

  Internationaal

  De jeugd van USV kent een paar uitstekende lichtingen. Zowel de A- als de B-junioren bereiken de overgangsklasse. In het seizoen 1991/1992 komt een talenknobbel van pas bij USV. De O-15 interland Nederland-Schotland wordt bij USV gespeeld. Er is een internationaal toernooi en ook de jeugd van Dynamo Kiev is te gast bij USV. Na twintig jaar op de centen te hebben gepast is er het afscheid van de ervaren penningmeester Henk Doggen. Zijn grote betekenis voor de club en zijn degelijke beleid leveren hem het erelidmaatschap op van USV. Medio jaren ’90 doet de Supportersvereniging weer van zich spreken door de aanleg van een speeltuin op het sportpark terwijl met een nieuwe superverloting een fonds wordt opgericht voor een aantal verfraaiingen en verbouwingen in het clubgebouw. De KNVB neemt afscheid van de verschillende afdelingen en gaat verder in zes districten. Ook de puntentelling gaat op de schop. Een winstpartij is vanaf nu goed voor drie punten in plaats van twee. Het seniorenvoetbal viert ook bij USV hoogtijdagen met negen (!) teams in de competitie. Zondagse topdrukte voor wedstrijdsecretaris Hendrik Runhart en terreinman Henk Kok, die door zijn enorme inzet als vrijwilliger door Tijls dagbladen wordt gekozen tot clubman van het jaar. 

  USV en andere sportverenigingen overleggen en onderhandelen druk met de gemeente en de sportraad over verbetering en uitbreiding van de sportaccommodaties. Om extra ruimte op het achterliggende trainingsveld te creëren, zet USV in op een verschuiving van veld 2 in noordelijke richting. En wil dit veld ook graag intensiever gebruiken. Bijvoorbeeld met een zogeheten wetra-toplaag. Geschikt dus voor wedstrijden en trainingen. Met de gewenste aanpassingen zou het veld aan de Paltheweg niet meer nodig zijn. Voorzitter Gerard Kamperman zwaait na vijftien jaar af. Hij wordt voorgedragen en benoemd tot erelid en gaat de gemeentepolitiek in. Peter Meijerink loopt al een tijdje warm en is zijn opvolger. Tegelijkertijd heeft USV een primeur met het benoemen van Jennifer Bijker als eerste vrouwelijke bestuurslid van de club. De leden geven ook goedkeuring aan de oprichting van de Stichting Doelgericht. Die in het bijzonder de prestatiegerichte jeugd- en seniorenteams moreel en financieel een steuntje in de rug wil geven. Anders dan twintig jaar geleden geven de leden nu wel groen licht om op enig moment te starten met een zaterdagteam. Een groep leden heeft hierom verzocht, maar aan de door het bestuur gestelde eis om minimaal te beschikken over vijftien spelers is tot nu toe niet voldaan. Sportief gezien wordt USV 1 steeds vaker aangeduid als de ‘heen en weer’. Dit keer vanwege het stapje terug naar de vijfde klasse. Verder werkt de club onverstoorbaar verder aan de uitstraling van het sportpark. Nu met nieuwe kuipstoeltjes op de tribune. Op het tweede veld komt nieuwe verlichting terwijl de gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen elkaar steeds leuker vinden. De vrijage is voor de voetbalclubs reden om regelmatig met elkaar om tafel te gaan. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op ontwikkelingen door deze fusie.   

  Het nieuwe millennium

  De reconstructie van de trainingsaccommodatie is volop punt van aandacht en veld 2 krijgt inderdaad vorm als wetra-veld. De blauwwitten staan uitgebreid stil bij het zeventigjarig bestaan. RTV Oost maakt een uitzending vanaf USV, met Nederland- Zwitserland is er opnieuw een jeugdinterland, er is een reünie, en een wedstrijd tegen de ‘Superboeren’ uit Doetinchem. Ook wordt een nieuw clublogo ontwikkeld en overeenstemming bereikt met een nieuwe hoofdsponsor. Van der Kolk (tegels en sanitair) neemt het stokje over van De Oldtimer. En niet te vergeten: de Supportersvereniging pakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan uit met een groots luchtballonnenfestival. Er komen maar liefst 4.000 toeschouwers op af. Een jaar later is er na 21 jaar wachten weer eens een kampioenschap voor USV 1. Dan ook wordt het wetra-veld officieel geopend met een wedstrijd van USV tegen de topamateurs van WHC uit Wezep. Toch valt er ook een ledendaling te melden. Mede veroorzaakt doordat het steeds verder afgeslankte vrouwenteam definitief is gestopt. Met verdere digitalisering in het vooruitzicht wordt de domeinnaam unionsv.nl vastgelegd. In het jaar van de invoering van de euro blijft USV hannesen met het trainingsveld. Aan de kant van de Kievitlaan is een ballenvanger geplaatst om afzwaaiers richting woningen te onderscheppen. Het initiatief krijgt niet van alle aanwonenden applaus en de constructie moet weer plat.  Er circuleren ook plannen voor de aanleg van een fietspad langs de sloot. USV is bang daardoor een strook trainingsveld kwijt te raken. 

  7.000 nieuwe euro’s

  Voor de derde keer organiseert USV een superverloting. Ook nu worden voldoende loten verkocht. De hoofdprijs is aantrekkelijk: 7.000 gloednieuwe euro’s. Tijdens de trekking van de hoofdprijs wordt het boardingveld geopend door de Volendamse gebroeders Mühren en FC Zwolle trainer Peter Boeve. Het is een unieke geasfalteerde ruimte voor  jong en oud om te voetballen. De heen en weer is ook weer eens binnengevaren. Nog steeds zonder vrolijk wapperende vlaggetjes. USV degradeert naar de zesde klasse, de absolute kelder. Wel is er met het 12- Provinciëntoernooi een succesvol begin met een toernooi voor eerste elftallen. Organisatorisch een mega-klus. De eerste computer is geïnstalleerd op het kantoor bij USV en de contouren van een heuse website zijn zichtbaar. Secretaris Jaap van der Zee constateert in 2004 niet voor het eerst stagnatie in de ledenontwikkeling. De landelijke vergrijzing lijkt ook bij USV toe te slaan. Positief is dat de vrouwen steeds meer podium pakken in deze tot nu toe vooral mannenwereld. Liefst drie vrouwen hebben een functie aanvaard in het jeugdbestuur. 

  Koninklijke onderscheiding

  Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum wordt net voor de verjaardag van de vereniging een USV-krant in een oplage van ruim 20.000 exemplaren verspreid in het lezersgebied van de plaatselijke Marskramer. Vele uren zitten er ook in het draaiboek voor het drieluik:  bijzondere algemene ledenvergadering, reünie en feestavond. Voorzitter Peter Meijerink houdt tijdens die ledenvergadering een feestrede en een zestal leden krijgt de speld met de vermelding lid van verdienste. Jaap van der Zee en Jan Borgers worden benoemd tot erelid. Jaap van der Zee is al in de eerdere novembervergadering afgetreden als secretaris en opgevolgd door Ben Schuurman. Verder worden er tijdens deze bijzondere vergadering collector-items als een jubileumpostzegel en –horloge in omloop gebracht. Niet alles loopt op rolletjes. De altijd aanwezige en onmisbare materiaalman Henk Kok is door ziekte weggevallen. Veel waardering is er dan ook voor de toezegging van Evert Runhart om een deel van de werkzaamheden over te nemen. 

  Je moet er maar op komen

  Na een zorgvuldige procedure wordt de overigens nooit officieel vastgelegde naam ‘sportpark USV’ in het jubileumjaar 2005 omgedoopt in ‘sportpark Hulsterlanden’. De motivatie: deze naam doet in belangrijke mate recht aan de oorsprong van de vereniging. Voorlopers van USV pionierden zonder uitzondering in de Hulster contreien. Hoewel het huidige sportpark centraal ligt in het dorp is er toch een historische band met het iets noordelijker gelegen gebied. Waardoor deze naam een oneindige houdbaarheidsdatum heeft. Ten slotte sluit het laatste gedeelte van de naam uitstekend aan bij de aangrenzende woongebieden Westerbouwlanden en de nog te ontwikkelen Oosterbouwlanden.

  De enorme staat van dienst van Jaap van der Zee wordt in april 2005 nog eens extra onderstreept. Dan krijgt hij een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Elfers van Dalfsen. Dit gebeurt bij De Viersprong voorafgaand aan de door eigen leden opgevoerde revue ‘USV Verbroedert’. Deze revue maakt zich waar als een van de absolute hoogtepunten van het jubileumjaar. Net als de wedstrijden die Boca Juniors (jeugd) en Lucky Ajax later in het voorjaar spelen bij USV. In hetzelfde voorjaar besluit de Stichting Sportief Nieuwleusen de ingedutte Wandelvierdaagse nieuw leven in te blazen. En kan hierbij rekenen op steun van USV. Vanaf dat moment is sportpark Hulsterlanden start- en finishplaats van dit sportieve loopgebeuren.  

  Vergadermoe

  Over de herinrichting van het zogeheten sportieve middengebied wordt ellenlang vergaderd door allerlei partijen met uiteenlopende agenda’s. USV heeft onveranderd wensen op het gebied van trainingsruimte en beide buren zitten knel. De korfbal met het clubgebouw en de kleedaccommodatie en sv Nieuwleusen met het programmeren van wedstrijden en trainingen op de huidige beschikbare ruimte. Er liggen meerdere rapporten en oplossingsvarianten op tafel. Maar wie ziet door alle bomen nog het bos?  

  Teer onderwerp

  De KNVB wil de sportiviteit op en rond de velden verhogen en gaat de spelerspas invoeren. Voor alle clubs een arbeidsintensieve operatie om iedereen op de foto te krijgen. Roken in het clubgebouw blijft letterlijk en figuurlijk een teer onderwerp. De overheid pakt door en clubs krijgen het advies om alvast voor te sorteren op een algeheel verbod. USV voert daarop de 12.00 uur regeling in. Voor dat tijdstip mag er binnen niet gerookt worden. Ook vandalisme en inbraak houden de gemoederen bezig. USV is regelmatig slachtoffer van deze praktijken. Het sportpark oefent kennelijk aantrekkingskracht uit om daar op incourante tijdstippen rond te hangen.  

  De maand april 2007 wordt afgesloten met het vijfde kampioenschap in de geschiedenis van USV. Met muziek tot in de late uren, een rondrit en kampioenstruien. Het is toch al een goed seizoen. Sportief en zakelijk gaat het voor de wind. Het ledenaantal zit na een dip weer flink in de lift. Net als sponsoring. USV gaat dan ook aan de slag met een tweede ring met reclameborden. Weinig waardering blijft er voor de voortgang van het dossier middengebied. Steeds maar nieuwe cijfers, bespiegelingen en ambtenarij zorgen voor veel mist. Waar USV alleen maar het trainingsveld een slag gedraaid wil hebben, is het nu onderdeel van een project waarvan het eind voorlopig niet in zicht lijkt.   

  De oudjes doen het steeds beter

  Steeds meer Vutters en AOW’ers zetten zich doordeweeks in voor USV. De mannen geven na het weekend het clubgebouw en kleedkamers een poetsbeurt. Anderen repareren de veldschade of houden de velden en tegelpaden netjes. De wens om een talud aan te leggen langs de oostkant van het hoofdveld lijkt te stranden. De gemeente vindt het goed, maar bij USV zelf stagneren de plannen. Maar dan ineens is daar die buitenkans. USV rukt met groot materieel uit om de vloerelementen van de Boerendanserdijk tribune van FC Zwolle naar sportpark Hulsterlanden te transporteren. Om hiermee alsnog het gewenste talud aan te leggen. Nou ja, zeg maar een complete statribune. En nu we het toch over FC Zwolle hebben. Die gaan bij USV oefenen tegen het Schotse Aberdeen FC. 

  Aan alles komt een eind. Zoals nu blijkt was vorig jaar (2007) de laatste editie van het Horecatoernooi. Het gezamenlijke initiatief van USV en sv Nieuwleusen is jarenlang een hit op de evenementenkalender, maar de animo liep langzaam terug. De horecatijgers van toen zijn nu druk met de luiers. De afzegging van publiekstrekker café De Mol uit Wythmen geeft het laatste duwtje. De rubriek ‘Liefhebbers’ van het populaire voetbalweekblad Voetbal International besteedt uitgebreid aandacht aan USV. De verslaggever verbaast zich vooral over het volledig met zeildoek  ‘ingepakte’ sportpark. En vergelijkt de surrealistische aanblik met het werk van kunstenaar Christo.

  Het geheim van USV

  USV haalt het nieuws door vanaf het najaar 2008 spelers en supporters met een zeer opvallende dubbeldekker te vervoeren naar uitwedstrijden. De jeugd wordt extra bijgeschoold met speciale techniektrainingen op de zondagmorgen. De animo hiervoor is groot. De voetballers worden steeds jonger. De allerkleinsten trainen bij de Kabouters. Tijdens een bijeenkomst met spreker Hans Kraay jr. neemt hoofdsponsor Van der Kolk afscheid. Met Dé Praktijkgroep is een opvolger gevonden. Met het Hessenpoorttoernooi presenteert USV een nieuwe activiteit. Aan de primeur doen vier bedrijven mee. Maar USV verwacht al snel een groei van het aantal deelnemers. Tijdens de ledenvergadering stelt voorzitter Peter Meijerink de vraag die hem ook al zo vaak is gesteld: wat is toch het geheim van USV? En geeft meteen zelf het antwoord: ‘Dat bent u.’ Hij is bijzonder trots op de wijze waarop de leden zich maar blijven inzetten voor de club. En steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij kijkt dan ook terug op een bijzonder goed seizoen, met als sportief klapstuk de totaal onverwachte promotie van het eerste elftal. Een ander klapper moet dan nog komen. Kay Huzen wint de door AB Oost georganiseerde Free Kick competitie. Hij verdient hiermee maar liefst 10.000 euro voor de club!  

  Heerlijk, helder bronwater

  Vrijwilligers ervaren het roestige grondwater als een steeds groter probleem. Bij dreigende droogte zijn ze vele uren bezig om tribune en reclameborden met zeildoek te beschermen tegen de bruine aanslag door het sproeien. Periodes met een gebrek aan regenwater lijken steeds vaker voor te komen, ook tijdens het voetbalseizoen. Reden om in de zomer van 2009 specialisten uit te nodigen om proefboringen te doen naar een geschikte bron met schoon water. Helaas vergeefs. Jammer, net als de al jaren haperende lichtinstallatie. Maar ook dat is onderdeel van de plannen van, hoe kan het anders…het middengebied. Wil het met het bronwater maar niet lukken, op biergebied is er wel nieuws. Heineken krijgt concurrentie van Grolsch. Zowel het pijpje als de plopbeugel zijn nieuw in het assortiment. 

  Vanaf 2010

  Omdat De Viersprong met de bedrijfsvoering een andere richting kiest is de eerstvolgende USV-avond in de Deel. Het is de start van de viering van het tachtigjarig jubileum. Tijdens de reünie zijn er unieke beelden te zien uit de lange geschiedenis van de club. De rondrit door het dorp gaat helaas niet door. De unieke dubbeldekker staat nog in de garage vanwege de APK. Wel zijn alle aanwezigen getuige van de officiële opening van de statribune. Bouwers van het eerste uur Thijs Ruinemans en Bert van Lente onthullen de clubnaam op een van de muren van het fraaie bouwwerk. De kogel van het middengebied is na bijna een decennium van overleg en veel impasses eindelijk door de kerk. Op 26 maart 2010 wordt het officiële startsein gegeven voor een grootscheepse renovatie/reorganisatie. Het trainingsveld van USV krijgt de afmetingen van een heel voetbalveld. De korfbal verhuist naar Het Klaverblad van buurman sv Nieuwleusen. Daar komt kunstgras. Het is een doorbraak voor alle betrokkenen. De heen en weer kan al snel weer van stal. Het eerste elftal kan na de verrassende promotie naar de vierde klasse op dat niveau totaal geen potten breken en doet kansloos een stapje terug. Beter nieuws: USV krijgt groen licht voor een wedstrijd van FC Zwolle. Dit keer is sc Heerenveen de tegenstander. En ongelofelijk: USV wint voor de tweede keer op rij de AB/Oost Free Kick competitie. Nu heeft Steven Massier de beste trap van de regio. Penningmeester Dick ten Klooster wrijft zich in de handen. Opnieuw rinkelt de kassa met een bedrag van 10.000 euro. 

  Een plaatje van een club

  Sponsoring, jeugdvoetbal, seniorenvoetbal, accommodatie, automatisering, in de afgelopen tien jaar blijft USV zich op alle fronten in snel tempo ontwikkelen. Het 400e lid is ingeschreven en zeker op zaterdag is dat te merken aan een tekort aan kleedruimte. En in het algemeen aan een gebrek aan opslagruimte. Alle spelende leden gaan op de foto voor de plaatjesactie van supermarkt PLUS. De reacties zijn erg enthousiast. En iedereen is intussen zo digitaal dat na ruim dertig jaar de vertrouwde Officiële Mededelingen verdwijnt van het prikbord. Het populaire informatieblaadje bevat steeds vaker nieuws dat is achterhaald door de actualiteit op unionsv.nl. Ook de KNVB zet vol in op automatisering. Het papieren wedstrijdformulier gaat de prullenbak in en maakt plaats voor een digitale versie. De gemeente Dalfsen gaat volledig op de groene toer en roept iedereen op tot verantwoord omgaan met terreinbeheer. 

  Goed plan

  Dezelfde gemeente is enthousiast over het plan van USV om in het kader van het project Risicojongeren het boardingveld te voorzien van een overkapping. En wil richting de Provincie de subsidieaanvraag hiervoor ondersteunen. De jeugdkant zet grote stappen als het gaat om bestuur en technische commissie. Diverse leden zijn bereid hieraan een steentje bij te dragen. Nodig ook om in te spelen op de opvallende groei waarmee USV te maken heeft. USV maakt zich vanaf begin 2012 op voor een van de grootste evenementen uit de geschiedenis van de club. Niemand minder dan topclub Feyenoord komt in juli een wedstrijd spelen tegen een selectie van regionale topamateurs. Met een geweldige grasmat, heel veel publiek, 150 vrijwilligers en een perfecte organisatie is het die dag een groot feest. USV is een van de eerste verenigingen in Nederland die aan de slag gaat met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Iedereen die bij de club in een functie met jeugdleden van doen heeft krijgt het verzoek deze verklaring aan te vragen. Het initiatief levert USV veel positieve publiciteit op. Tegelijkertijd brengt USV met de ‘Elf van USV’ respect en gedrag nog nadrukkelijker onder de aandacht van leden en bezoekers van het sportpark. De autoriteiten geven groen licht om aan de slag te gaan met de overkapping van het boardingveld. Het project loopt parallel met de werkzaamheden het clubgebouw ook voor minder validen beter bereikbaar te maken met een personenlift. USV ziet ook nog kans een grote energieslag te maken door 150 zonnepanelen te plaatsen op de  overkapping van het boardingveld. Op 11 april 2014 is dan de indrukwekkende opening van het ‘Henk Wink Court’. Een eerbetoon aan de geliefde verbindingsman tussen jong en oud bij USV. Tijdens het 25-jarig bestaan van de Supportersvereniging kreeg iedereen de gelegenheid in een ballon het luchtruim te kiezen. Nu, 15 jaar later, gaat het net andersom: landen met een parachute op het hoofdveld. Opnieuw een grote publiekstrekker. Met een paar praktische oplossingen slaat USV een dubbelslag om het ruimtegebrek op te lossen. Via een relatie krijgt USV de beschikking over een unit die dienst gaat doen als ruime kleedkamer. En met vereende krachten wordt in één dag een complete opslagloods gedemonteerd en opgehaald uit het Zeeuwse Tholen. Een huzarenstukje. 

  Goede gesprekken

  Met het traject ‘USV Vitaal 100 jaar’ gaan leden met elkaar en het bestuur in gesprek over de toekomst. Over ontwikkelingen om ons heen. Over het voetballandschap waar clubs veranderen van speeldag. Of geheel of gedeeltelijk samensmelten. Over wensen en behoeftes. Een verbreding van het voetbalaanbod ligt voor de hand. Denk hierbij ook aan de groeiende doelgroep ouderen. Daarnaast bepalen zaken als alcoholcontroles door mysteryguests, het nog steeds roestige water, een nieuw ballenhok en een wedstrijd van PEC (nu tegen PAOK) de agenda van 2014/2015. De promotie van het eerste elftal naar de vierde klasse is een mooie opsteker terwijl terreinman Evert Runhart in navolging van zijn voorganger hoge ogen gooit in een verkiezing Clubhelden van de amateursport. De populaire knuffel-/brombeer van USV is dan ook al te bewonderen in een KNVB- promotiefilm over vrijwilligers. Cabaretiers Peter Heerschop en Viggo Waas (wie zijn die twee snuiters…) trekken een hele ochtend met hem op.  

  De mokerslag

  Met de Wildeboer Groep en supermarkt PLUS Bakker heeft USV voor het eerst een duo-hoofdsponsor terwijl voorzitter Peter Meijerink tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2016 tot zijn grote verrassing een koninklijke onderscheiding krijgt voor al zijn verdiensten, in de eerste plaats bij USV. Het is een voorschot op zijn afscheid in november van dat jaar. Dit na een bestuursperiode van liefst 22 jaar. Zijn inzet voor USV zal hem dan het erelidmaatschap opleveren. En dan echt waar. Ajax komt op zaterdag 16 juli 2016 op bezoek om twee wedstrijden te spelen op sportpark Hulsterlanden. Tegen de Russen uit Samara en de Belgen uit Gent. USV verkeert maanden in opgewonden toestand, maar het komt niet zover. Op het allerlaatste moment drukken de autoriteiten op de rode knop. Er zijn signalen over de komst van hooligans. Het is een onwaarschijnlijke mokerslag voor USV. Al het voorwerk is voor niets geweest.  Direct na de zomer zijn er twee primeurs. Na goede afspraken hierover met alle betrokkenen start USV met een seniorenteam op zaterdag. En het eerste elftal gaat onverwacht voetballen in het district Noord. De kennismaking met een rij aan nieuwe clubs is erg verfrissend. Ook sportief gaat het voor de wind. Door het behalen van de titel bereikt USV op het veld van Wacker in De Wijk sinds jaren weer het podium van de derde klasse.

  Recente tijden

  USV staat in de laatste jaren van het decennium voor een periode van bestuurlijke vernieuwing. De jarenlang vertrouwde gezichten van het Dagelijks Bestuur, voorzitter Peter Meijerink, secretaris Ben Schuurman en penningmeester Dick ten Klooster treden gefaseerd af. Een nieuwe generatie bestuurders staat op . In het voorjaar van 2017 staat het 500e lid van USV uitgebreid in het zonnetje. Niet toevallig een meisje. Het meisjes/vrouwenvoetbal ontwikkelt zich ook bij USV in rap tempo. Ook bij het wandelvoetbal en het 7 tegen 7 is USV van de partij. Daarentegen lijkt de animo om elke week in een elftal in competitieverband te willen spelen af te nemen. USV maakt afspraken met kinderopvang ‘Winkies’ over het gebruik van een gedeelte van de bovenverdieping. Sponsoren komen aan hun trekken. Topscheidsrechter Bas Nijhuis is de zoveelste prominente spreker die een onderhoudende en vermakelijke avond verzorgt. De jeugd viert een paar mooie kampioenschappen en de toernooimaand juni is weer een topper met onder meer de 35e editie van het Combitoernooi. Maar ook het eerste Familietoernooi is voor herhaling vatbaar. En PEC en PAOK gaan op herhaling op sportpark Hulsterlanden. De medewerkersavond blijft een sfeervol afscheid van het seizoen. Alle vrijwilligers worden sinds jaar en dag met uitgebreide barbecue bedankt voor hun inzet. Tijdens de ledenvergadering van november 2019 worden de plannen voor de uitbreiding van de kleedaccommodatie steeds concreter. Voorzitter Michiel Smudde presenteert de eerste schetsen en kostenplaatjes van een permanente aanbouw ter vervanging van de huidige noodunits.  Ook zet hij maar liefst vijftien trouwe leden in het zonnetje vanwege hun langdurige lidmaatschap. Om ten slotte vooruit te kijken naar de viering van de negentigste verjaardag van USV. 

  Wat een jaar, maar niet heus!

  Bestuurslid accommodatiezaken Bert van Lente wordt tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op 15 januari 2020 benoemd tot erelid van de club. Precies op de dag van de 90e verjaardag van de club. Zover na te gaan is deze hoogste onderscheiding nog nooit uitgereikt aan een ‘zittend’ bestuurslid. Deze uitzonderlijke timing benadrukt nog eens extra de waardering voor zijn enorme staat van dienst voor USV. Samen met de schitterende huis-aan-huis verspreide jubileumuitgave van clubblad de USV’er en een onovertroffen reünie/jubileumreceptie met ruim 250 bezoekers in een uitpuilend clubgebouw, is het een geweldige aftrap van het onvergetelijke jaar 2020. Onvergetelijk in hoofdletters en vetgedrukt. Want al snel daarna gaat Nederland plat door het corona-virus. Een pandemie. Daardoor wordt het een jaar van veel vallen en weinig opstaan. Een jaar van thuiswerken, virologen, mondkapjes, complotdenkers, eenzaamheid, koop lokaal, 1,5 meters, beperkingen, leed, illegale feesten, drukke supermarkten, lege horeca. En van weinig voetbal. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt de competitie niet uitgespeeld. In maart gaat het seizoen 2019/2020 als niet gespeeld de boeken in. Na een bemoedigende zomer gaat het seizoen 2020/2021 met allerlei beperkingen van start. De opleving is van korte duur. Om verspreiding van het virus een halt toe te roepen is publiek langs de lijn slechts in beperkte mate en later zelfs helemaal niet meer toegestaan. Het helpt allemaal niet. De besmettingen nemen toe en Nederland gaat half oktober opnieuw in lockdown. Intussen nemen de zorgen toe. Ook in het voetbal. Bij clubs met grotere financiële verplichtingen komt nu echt de bodem van de kas in zicht. De kantines zijn dicht. De velden verlaten. USV heeft door alle onzekerheid de ambitieuze nieuwbouwplannen afgeblazen. Waardoor ook de zojuist gestarte samenwerking met de biljartclub in het nauw komt. Geen uitbreiding dus. Wel wordt de renovatie van de kleedkamers en het dak van het clubgebouw in gang gezet. Corona slaat niet alleen een deuk in het voetbal, maar vooral ook in het ‘Verbinden’ en ‘Verenigen’. Ook bij USV. Ondanks alle creatieve online-initiatieven, wordt het de grote uitdaging om de leden en sympathisanten na zo lang gedwongen loslaten weer te binden aan de voetbalclub. Maar vanaf wanneer?

   

  Alle hoop is vanaf januari 2021 gericht op het massaal vaccineren van de bevolking. Om zo de vurig gehoopte stap te zetten richting ‘normaal’. De KNVB komt met scenario’s om er in het voorjaar voetballend toch nog iets van te maken. Zoals het organiseren van een Regio Cup of het spelen van een halve competitie. Ze verdwijnen stuk voor stuk in de prullenbak. Het coronaregime biedt te weinig lucht. Als de lockdown dan toch heel voorzichtig wordt verlicht, organiseert USV voor de jeugd onderlinge wedstrijden. Ook jongere senioren mogen weer trainen. Toch blijft het behelpen door alle beperkende regels die nog wel van toepassing zijn. Zoals de avondklok, geen publiek, gesloten kleedruimtes en kantine. En voor oudere voetballers staan alle lichten onveranderd op rood. Die mogen nog niks in groepsverband. Het seizoen 2020/2021 komt dan ook nooit meer op gang. Wéér een seizoen zonder promotie en degradatie. De gedwongen rust op het sportpark zorgt er wel voor dat de vrijwilligers die bezig zijn met het renovatiewerk in het clubgebouw ongestoord meters kunnen maken. Zij boeken dan ook grote voortgang met de schitterende metamorfose. Pas eind juni gaan de meeste corona-remmen eraf en zijn we bijna terug naar ‘normaal’.

  Nederland herleeft

  Ook USV trapt het nieuwe seizoen 2021/2022 vol goede moed af met een feestelijk weekend vol activiteiten en muziek. Het optimisme maakt al snel plaats voor zorgen over de opkomst van een nieuwe variant van het coronavirus. Niet wéér. Toch gaat het seizoen volgens plan van start. USV 1 moet het dan zien te redden zonder een handvol waardevolle krachten. Waarvan een tweetal zich in de kijker heeft gespeeld bij en vertrekt naar hoofdklasser Alcides uit Meppel. De feestzomer blijkt inderdaad van korte duur. De pessimisten krijgen gelijk. Met de herfst in zicht zijn er hernieuwd maatregelen. Zo is er de verplichte coronacheck. Die zorgt voor veel verwarring en ongemakkelijke situaties met niet-gevaccineerden. De clubvrijwilligers zitten met de handhaving in de maag. Bij veel amateurclubs is er aan de poort sprake van totale willekeur. Sommige clubs zoeken mazen in de wet om de coronaregels te omzeilen. Op zondag 21 november 2021 beleeft USV de bedenkelijke primeur van een competitiewedstrijd zonder publiek. De thuiswedstrijd tegen Protos is live te zien op Hoogeveen TV. Maar het decor van deze spookwedstrijd is en blijft deprimerend. Een week later besluit de KNVB tot een vervroegde winterstop. Terwijl het bestuur zich rond de jaarwisseling buigt over de plannen om samen met de andere voetbalclubs in Dalfsen over te stappen op LED-verlichting, organiseert de Supportersvereniging een sfeervolle online kerstbingo. Pas eind februari is het sein veilig voor de herstart van het seizoen. Het restprogramma is omvangrijk. Ook al door een aantal midweekse speelrondes is er geen enkele ruimte op adem te komen. USV 1 komt slecht uit de lange winterstop en krijgt de rode lantaarn in handen. Terwijl USV 2 en een aantal jeugdteams juist het kampioenschap vieren, komt het vlaggenschip ondanks een spectaculaire eindsprint net te kort om zich te handhaven in de 3e klasse. Het allesbeslissende duel in en tegen Schoonebeek gaat verloren na een veelbesproken penaltyserie. De junimaand=toernooimaand op sportpark Hulsterlanden is ook al door het fraaie weer een doorslaand succes. Vooral het Combitoernooi breekt alle records. Tijdens de voorjaarsledenvergadering wordt een parallel getrokken met het bedrijfsleven. Dat schreeuwt om personeel, maar ook verenigingen zoals USV hebben te maken met een terugloop aan vrijwilligers. Ook het bestuur zelf heeft versterking nodig.

  Van de griep in de kou

  In het seizoen (2022/2023) is het corona-virus naar de achtergrond verdreven. Alle live- activiteiten zijn weer mogelijk. Zoals een sponsoravond, een ledenvergadering of een muzikale derde helft. Toch zijn er zorgen over een nieuwe crisis. Nu over energie. Europa boycot Rusland na de inval in Oekraïne. Een van de gevolgen hiervan is dat prijzen van gas en stroom torenhoog door het dak gaan. Dit treft gezinnen, maar ook veel sportclubs luiden de noodklok. Zij houden financieel het hoofd niet meer boven water. Ook USV volgt het energieverbruik op de voet. En is bijzonder blij met de zojuist afgeronde renovatie van het clubgebouw. Alle energiebesparende aanpassingen hebben meteen effect. Over energiebesparing gesproken: alle bestaande verlichting op de velden maakt in oktober plaats voor LED. Met als extra dat er nu ook lichtmasten rond het hoofdveld staan. De wens om het asfalt op het Henk Wink Court te vervangen door kunstgras gaat in het najaar in vervulling. Op de middenstip van de opvallende blauwe mat prijkt het USV-logo. Ook alle reclame-uitingen in de overdekte parel op sportpark Hulsterlanden zijn opgefrist. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie is de feestelijke heropening door de kleinkinderen van de naamgever. Rond kerst valt er weer een prachtig clubblad op de mat bij alle USV’ers. Met ook een eerbetoon aan de dit afgelopen jaar (2022) overleden clubmensen. Dat zijn er opvallend veel.

  USV

  Club van vallen en opstaan, van heen en weer, van lachen en huilen, van winnen en verliezen, maar boven alles club van blauw en witten!