• Commissie van Beroep

    Leden van USV hebben, bij een door het bestuur opgelegde disciplinaire straf, de mogelijkheid hiertegen in bezwaar te gaan bij de Commissie van Beroep. De leden van de Commissie van Beroep worden door de ledenvergadering telkens voor een jaar benoemd. De kosten zijn € 11,50 per procedure. Bij het opleggen van een disciplinaire straf is het bestuur verplicht om het betreffende lid te informeren over de mogelijkheid van beroep.