• Hoofdbestuur

  Het bestuur is door de ledenvergadering gekozen en alle leden hebben een zittingsduur van drie jaar. Na deze periode kunnen de bestuursleden door de ledenvergadering weer worden herkozen voor een zelfde duur.
  Het dagelijks bestuur van de vereniging (voorzitter, secretaris en penningmeester) komt elke maandagavond om 19.30 uur bij elkaar. Voor leden de ideale mogelijkheid om met vragen of informatie het DB (dagelijks bestuur) op deze avond te bezoeken. Het voltallige bestuur vergadert één keer per maand en wel de tweede maandagavond van de maand. Alleen in de grote schoolvakantieperiode (juli/augustus) is er geen voltallige bestuursvergadering.
  In juni en november van elk jaar vindt er respectievelijk een voorjaars- en najaarsledenvergadering plaats. Het bestuur geeft dan aan de ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de vereniging, uitgebreid tekst en uitleg over het door haar gevoerde en te voeren beleid. 

  USV is digitaal bereikbaar. Ga hiervoor naar contact, daar kunt u het contactformulier invullen.

  Even voorstellen : Het hoofdbestuur van USV

 • Voorzitter

  Michiel Smudde
  06-10951069
 • Secretaris

  Karin Bálint
  06-28080095
 • Penningmeester

  Sander Eisen
  06-41234232
 • Technische zaken
  Henry Rorije
  06-22323568
 • Jeugdzaken
  Kay Huzen
  06-10939115
 • Accommodatiezaken
  Bert van Lente
  06-13806143
 • PR/Sponsor zaken
  Vacature
 • Kantinezaken
  Henry Bisschop
  06-20294992
 • Bestuurslid
  Vacature
 • USV heeft voor haar jeugd- en seniorenselectie gediplomeerde trainers in dienst.
   
  Naast deze betaalde krachten is de vereniging heel erg blij een beroep te kunnen doen op een aantal trainers die zich belangeloos voor de vereniging willen inzetten.
  Om ook op termijn in de eigen behoefte te kunnen blijven voorzien worden leden gestimuleerd, veelal op kosten van de vereniging, een opleiding als (jeugd)voetbaltrainer te gaan volgen. Ook oudere jeugdleden worden zo veel mogelijk bij de activiteiten van de jongere jeugdleden betrokken.