• Privacyverklaring

  In deze verklaring leggen we vast en verklaren we hoe wij omgaan met privacy gevoelige informatie in het kader van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Wij, Union Sport Vereniging (hierna: de Vereniging), gevestigd te Nieuwleusen, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 05032096, hierna te noemen: USV, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, dan kunt u per mail contact opnemen met: info@unionsv.nl

  In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel en grondslag we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

  privacy statement excel

  Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf. Deze beeldmaterialen kunnen op een van de website van USV of via social media kanalen online te vinden zijn. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de TV schermen die in de kantine en bij de kleedkamers van USV zijn geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@unionsv.nl onder vermelding van het bewuste beeldmateriaal.

  Beeldmateriaal

  USV heeft geen invloed op beeldmateriaal die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door USV zelf wordt beheerd. Indien je van mening bent dat USV hier een rol in speelt of kan spelen om het betreffende beeldmateriaal te verwijderen, neem dan contact op met USV via info@unionsv.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. USV zal haar advies geven of helpen om het materiaal verwijderd te krijgen. Wees er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft de Vereniging geen verantwoordelijkheid, tenzij door USV zelf geplaatst.

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder toestemming verstrekt USV persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

  Beveiliging persoonsgegevens

  USV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. USV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

  Wijziging van het privacy beleid

  USV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

  Verantwoordelijke:           Sander Eissen 
  E-mail:                              info@unionsv.nl

   

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Wij helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Privacystatement (Downloadversie)