item, $params); ?>

Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging

 

Nieuwleusen, oktober 2017

 

Alle leden worden hierbij uitgenodigd deel te nemen aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Supportersvereniging USV. Deze vindt plaats op maandag 20 november 2017.

Locatie:           Clubgebouw van USV. 

Aanvang:        20.00 uur.

Hieronder treft u de agenda aan.

1.    Opening

2.    Ingekomen stukken/mededelingen

3.    Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 november 2016.

4.    Jaarverslag secretaris

5.    Jaarverslag penningmeester.

6.    Verslag kascontrole-commissie: Wessel Huzen en Anne Ganzeboer
Reserve: Sieme Harreveld

7.    Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Gerko Klein. Voor de ontstane vacature draagt het bestuur vooralsnog geen kandidaat voor.
Aftredend en herkiesbaar zijn Aalt de Weerd, Gerrit Kragt en Hans Wink. De leden worden tot één week voor de Algemene Ledenvergadering in de gelegenheid gesteld tegenkandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een bereidheidsverklaring van de betrokkene dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. De te stellen kandidatuur moet tenminste voorzien zijn van tien handtekeningen van leden, die daarmee deze kandidatuur ondersteunen.

8.    Vaststelling contributie 2017-2018

9.    Vaststelling begroting 2017-2018

10.  Benoeming kascontrole-commissie. Uittredend: Wessel Huzen

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

Na deze vergadering kunnen de leden, die (nog) geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben getekend, weer een van onze bestuursleden verwachten met de nieuwe lidmaat­schapskaart. Voor de betaling van de jaarlijkse contributie vragen wij beleefd uw volle medewerking. Het contributiebedrag van de leden, die wel een machtiging hebben getekend, zal begin december worden afgeschreven.


Namens het bestuur van de
Supportersvereniging USV

Hans Wink

Hulsterpad 23

7711 HZ  Nieuwleusen

tel. 06-11114545

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.