Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging

 

Nieuwleusen, oktober 2018

 

Alle leden worden hierbij uitgenodigd deel te nemen aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Supportersvereniging USV. Deze vindt plaats op maandag 12 november 2017.

Locatie:           Clubgebouw van USV. 

Aanvang:        20.00 uur.

Hieronder treft u de agenda aan.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2017.
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester.
 6. Verslag kascontrole-commissie: Anne Ganzeboer en Sieme Harreveld
  Reserve: Henri Ganzeboer
 7. Bestuursverkiezing
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Gerrit Kragt. Voor de ontstane vacature draagt het bestuur vooralsnog geen kandidaat voor.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Arjan Lindeboom, Remco Oostindiën en Gerjan Kappert. De leden worden tot één week voor de Algemene Ledenvergadering in de gelegenheid gesteld tegenkandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een bereidheidsverklaring van de betrokkene dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. De te stellen kandidatuur moet tenminste voorzien zijn van tien handtekeningen van leden, die daarmee deze kandidatuur ondersteunen.
 8. Vaststelling contributie 2018-2019
 9. Vaststelling begroting 2018-2019
 10. Benoeming kascontrole-commissie. Uittredend: Anne Ganzeboer
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Na deze vergadering kunnen de leden, die (nog) geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben getekend, weer een van onze bestuursleden verwachten met de nieuwe lidmaat­schapskaart. Voor de betaling van de jaarlijkse contributie vragen wij beleefd uw volle medewerking. Het contributiebedrag van de leden, die wel een machtiging hebben getekend, zal begin december worden afgeschreven.


Namens het bestuur van de
Supportersvereniging USV

Hans Wink

Hulsterpad 23

7711 HZ  Nieuwleusen

tel. 06-11114545

E-mail: hanswink@home.nl

 

Contact met USV

Voetbalvereniging USV
Sportpark Hulsterlanden
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen

Telefoon: 0529 482 633
Email: info[at]unionsv.nl

Lid worden van USV?

Iedereen die graag in verenigingsverband wil voetballen, kan lid worden van USV. Zowel jeugd als senioren, jongens en meiden, dames en heren zijn welkom bij USV met de mooie accommodatie op sportpark Hulsterlanden.

Meer informatie en aanmelden >

Social Media en USV

Voetbalvereniging USV is ook actief op diverse sociale media. Op Facebook kun je lid worden van onze pagina om het laatste nieuws te volgen.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te worden gehouden van wedstrijden en ander 'snel' nieuws!