item, $params); ?>

Bij USV raak je de weg niet meer kwijt

Dankzij de installatie van nieuwe wegwijzers weten bezoekers vanaf nu nog beter waar ze moeten zijn op sportpark Hulsterlanden. De aanduidingen hebben mede te maken met gewijzigde looproutes. Zo doet de oostingang voortaan alleen nog dienst als nooduitgang. Eigenlijk vanaf de opening van het clubgebouw werd deze deur naar de kleedkamers onbedoeld gebruikt als een soort hoofdingang. Met de toename van het aantal leden werd deze situatie meer en meer als storend ervaren. Verder werd ook het publicatiebord aan de oostkant van het clubgebouw verwijderd. Voetballers zien nu op een scherm in de hal op welk veld en in welke kleedkamer ze moeten zijn.