De Technische Commissie is druk bezig met een geactualiseerde versie van het jeugdbeleidsplan.
In dit plan staat uitgebreid beschreven wat de taken van een jeugdleider zijn. Een belangrijk onderdeel, want een groot deel van het beleidsplan moet diezelfde jeugdleider uitgevoerd worden.

Op de intro-leidersavond die woensdag 31 augustus j.l. gehouden werd, kwam o.a. dit takenpakket aan de orde. Vaak zijn het zeer voor de hand liggende zaken maar ook zijn er zaken waarbij een keuze tussen meerdere mogelijkheden gemaakt is.

Vooruitlopend op de publicatie van het jeugdbeleidsplan onderstaand het takenpakket van een jeugdleider. 

Jeugdleider/leidster
Een jeugdleider(ster) heeft de “zorg” over een jeugdelftal.
Organisatorisch valt hij onder de Technische Commissie die op haar beurt valt onder het Jeugdbestuur.
Per team wordt er gestreefd naar twee jeugdleiders met daarnaast een (bevoegde) jeugdtrainer. 
De jeugdleider dient aanwezig te zijn op de jeugdleiders vergaderingen.
De jeugdleider dient periodiek een training van het jeugdelftal bij te wonen.
 

De jeugdleider is verantwoordelijk voor :

Algemeen:
- navolgen van de uitgangspunten zoals vermeld staan in het jeugdplan (volgt nog)
- zorgen voor voldoende spelers, zelf regelen met de andere teams waarbij de E2 leent uit de E3, F3 leent uit de F4 enz)
- correct beheer van spelerspassen (vanaf D-pupillen), denk aan vervaldatum.
- regelen van een systeem bij afgelastingen (via telefoon, e-mail, website)
- regelen van een systeem voor afmeldingen (ABC: Rik Sterken, DEF: Cor Kremer)
- onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers
- meewerken aan nevenactiviteiten
- contact opnemen met de coördinator (Bert van Lente) bij problemen met het materiaal
- zorgen voor een goede sfeer binnen het elftal
- toezien op het gedrag van de spelers en hun doen en laten voor en na de wedstrijden, in de kantine, in de kleedkamer en tijdens het vervoer bij uitwedstrijden
- waardevolle spullen thuislaten (mobiele telefoons, spelcomputers, etc.)
- na de competitie zorgen dat de materialen ingeleverd worden.

Voor de wedstrijd:
- op tijd aanwezig zijn van de spelers voor een thuiswedstrijd (pupillen: 30 min.; junioren: 45 min. voor de wedstrijd)
- op tijd aanwezig zijn bij het vertrek bij uitwedstrijden
- coördinatie bij het verdelen van de spelers over de auto’s
- regelen van de tenues, evt. reserveshirts via jeugdbestuur
- zorgen voor de ballen, vlaggen en watertas via jeugdbestuur
- invullen van het wedstrijdformulier voor de wedstrijd (vanaf D-pupillen)
- met de scheidsrechter de spelerspassen controleren (vanaf D-pupillen)
- ontvangen van de scheidsrechter bij een thuiswedstrijd (jeugdleider dient min. 45 min. voor de wedstrijd aanwezig te zijn)
- ontvangen van de tegenstander (gratis consumptie voor leiders, op bon aftekenen)
- doelen klaarzetten (E en F-pupillen)
- toezicht op de warming-up (E en F op het veld, rest jeugd trainingsveld achter veld 1)
- aanstellen van een aanvoerder (denk aan aanvoerdersband)


Tijdens de wedstrijd:
- vlaggen tijdens de wedstrijd (eventueel) toezien op sportief gedrag
- positief coachen van het team

Na de wedstrijd:
- penalty schieten na afloop (E en F)
- kinderen na afloop hand laten geven aan tegenstander
- doelen eventueel weer opruimen (afhankelijk van volgend team op betreffende veld)
- kleding in tas (eventueel middels plastic zak scheiden van niet-gebruikte kleding)
- toezien op het douchen en aankleden
- toezien op het opruimen van de kleding
- regelen aanvegen kleedkamer na de wedstrijd (bij thuiswedstrijden ook die van de tegenstander)
- zorgen voor ondertekening van het wedstrijdformulier door de aanvoerder (alleen bij junioren) en scheidsrechter (leiding tegenstander gratis consumptie)
- zorgen voor ondertekening van het pupillenwedstrijdformulier (kopie bewaren)
- inleveren van het wedstrijdformulier/pupillenwedstrijdformulier bij de coördinator in de leidersruimte
- regelen van het maken en inleveren van het verslag van de thuiswedstrijd voor de clubbladen (op achterzijde ‘wedstrijdformulier’)
- organiseren van het wassen van de kleding (kledingtas meegeven aan kind/ouder)
- bij afgelastingen trainen op aanvangstijd thuiswedstrijd

Let op! Bij vroeg vertrek is het USV-gebouw soms nog niet open, regel op tijd iets voor m.n. fietsen, spelerspasjes, materiaal.


Bij vragen, problemen of bijzonderheden is de Technische Commissie uiteraard een eerste, logische aanspreekpunt.

EvdS 11/09/2011

Contact met USV

Voetbalvereniging USV
Sportpark Hulsterlanden
Kon. Julianalaan 71
7711 KL Nieuwleusen

Telefoon: 0529 482 633
Email: info[at]unionsv.nl

Lid worden van USV?

Iedereen die graag in verenigingsverband wil voetballen, kan lid worden van USV. Zowel jeugd als senioren, jongens en meiden, dames en heren zijn welkom bij USV met de mooie accommodatie op sportpark Hulsterlanden.

Meer informatie en aanmelden >

Social Media en USV

Voetbalvereniging USV is ook actief op diverse sociale media. Op Facebook kun je lid worden van onze pagina om het laatste nieuws te volgen.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te worden gehouden van wedstrijden en ander 'snel' nieuws!