• Hans Wink erelid Supportersvereniging.

  • Tijdens de maandagavond gehouden jaarvergadering werd Hans Wink benoemd tot erelid van de Supportersvereniging USV. Met de eretitel spraken de leden van de bijna 50-jarige zelfstandige vereniging hun grote waardering uit voor zijn verdiensten. Hans Wink trad in 1989 toe tot het bestuur van de supporters. In zijn rol van secretaris was hij ruim 30 jaar een van de grote motoren achter de intussen maar liefst 435 leden tellende Supportersvereniging. Nu is het tijd om het stokje over te dragen. Naast mooie woorden van dank van onder meer ex-voorzitter Jan Luttel, mocht het kersverse erelid uit handen van huidige voorzitter Rudger Jan Vogelzang diverse attenties in ontvangst nemen.

    De feestelijkheden rond het nieuwe erelid vormden het sluitstuk van de ledenvergadering van de supporters. In het bestuur liep David Tas liep al een tijdje warm als nieuwe secretaris terwijl er ook bloemen waren voor Arjan Lindeboom. Hij was algemeen bestuurslid sinds 2004 en draagt nu zijn functie over aan Daniël Kreileman.

     

    Foto: Marcel van Saltbommel