• Gedrag

    Misschien heeft u ze al zien hangen de borden met “De elf van USV”. Deze gedragsafspraken zijn afkomstig uit code blauwwit, het visie document van USV waarin de gedragscode is uitgewerkt.

    Een sportvereniging draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Een groeiende vereniging als USV krijgt er ieder jaar weer nieuwe jeugdleiders en trainers bij. De meeste leiders /trainers handelen op gevoel en dat is een goede basis. Echter is het wel zaak afspraken te maken over wat er wel en wat er niet kan. Dit kan in de vorm van een gedragscode. De clubkleuren van USV zijn blauw wit en daarom spreken we binnen USV van code blauw wit. In code blauw wit staat wat er van een leider, trainer speler en supporters verwacht wordt, maar ook wat deze betrokkenen van de club mogen en kunnen verwachten. Code blauw wit geeft leiders/trainers een houvast bij het uitvoeren van een vaak nieuwe, maar in ieder geval altijd verantwoordelijke taak. Deze gedragsafspraken zijn er niet om mensen in een keurslijf te gieten. Het zijn de bouwstenen voor een sportief en stimulerend sportklimaat.

    De gedragsafspraken in code blauw wit staan niet op zich, maar zijn een logisch vervolg op statuten die de vereniging heeft en op het technisch jeugdplan voor de jeugdafdeling. Deze gedragsafspraken zijn geen statisch geheel maar een dynamisch proces en worden daar waar nodig aangepast.

    Klik hier voor de volledige tekst van de "Code Blauw Wit"
    Van hier uit kunt u het document downladen of gelijk uitprinten.