• Fysio Vechtdal

 • Fysio Vechtdal, Omloop 24 Nieuwleusen

  Interview met Peter Dam

  Wat mij het eerste opvalt wanneer ik voor de deur van Fysio Vechtdal aan de Omloop in Nieuwleusen sta, is dat ik anders waarneem. De beleving verschilt nu eenmaal wanneer ik als patiënt/cliënt een bezoek breng aan een fysiotherapeut of wanneer ik voor een interview kom. Niet voor aandacht voor rugklachten of als begeleider van iemand met klachten, maar nu als geïnteresseerde naar de mens achter de fysiotherapeut. Ik stap het mooie, moderne gebouw binnen. De ontvangstruimte is royaal en licht van kleur. Ik word vriendelijk ontvangen door Wilma, een van de teamleden van Fysio Vechtdal en als secretaresse werkzaam. Eén van haar taken is het maken van afspraken en het ontvangen van mensen. De meeste mensen komen voor een behandeling of het maken van een afspraak hiervoor. Mijn komst heeft echter een ander doel. Ik kom voor het maken van een afspraak voor een interview met Peter Dam. Peter is naast algemeen fysiotherapeut ook de praktijkeigenaar van Fysio Vechtdal.  Voor mij begint het interview al door het persoonlijk maken van een afspraak met de gesprekspartner. Het van tevoren invoelen wie ik voor me krijg, inspireert me.

  Wilma kijkt op haar scherm en ziet dat Peter op het punt staat om de volgende cliënt te ontvangen. Ze loopt gauw even zijn praktijkruimte en komt terug met de boodschap dat Peter even tijd maakt om een afspraak te maken. Wilma begeleidt me naar Peters behandelkamer. De mevrouw in de wachtkamer kijkt ons na. Het eerste contact met Peter is open en enthousiast. Hij wil graag tijd vrijmaken om geïnterviewd te worden. We houden het kort, per slot van rekening zit er iemand te wachten. Maar de afspraak staat en de eerste indruk is positief en inspirerend. Op weg naar de uitgang passeer ik de wachtende mevrouw. Onze blikken kruisen elkaar. “Oh, dat is snel”, zegt ze. Ik moet glimlachen. “U dacht natuurlijk wat doet die man…ik ben toch aan de beurt?” Nu glimlacht zij. “Ik dacht wel even: wat zou die man hebben dat hij voor gaat? Het zal wel een belangrijke man zijn.” Ik legt uit: “Gelukkig niet om fysieke klachten maar ik wilde even een persoonlijke afspraak met Peter maken. En belangrijk? In elk geval niet belangrijker dan dat u bent of wie dan ook!” Lachend nemen we afscheid.

  Ruim een week later meld Ik mij een paar minuten te vroeg en Wilma nodigt me uit om even in de wachtkamer te gaan zitten. Het is er rustig. Er zit een bekende van mij en we raken in gesprek met elkaar. De wachtruimte is royaal en geeft ruimte voor privacy maar ook om bij elkaar te zitten praten. Al gauw komt Peter mij halen en moet ik het gesprek dat ik voerde afsluiten. Peter regelt een kop koffie voor me terwijl ik alvast plaats neem in zijn praktijkruimte. Natuurlijk zijn de sporen van de coronamaatregelen ook in dit centrum aanwezig. De gevolgen zijn ook nog steeds voelbaar. “Hoewel wij niet mogen klagen”, benadrukt Peter. “We zijn 6 weken dicht geweest. Dat was te overzien. De steun van verzekeraars en de bank was ook fijn en verlichtte de zorgen.” Na die periode kon er deels weer opgestart worden. Individuele behandelingen konden weer doorgang vinden. Therapiegroepen waren niet toegestaan. Nu dat ook weer mogelijk is merkt Peter wel dat de aantal deelnemers niet op het peil zit van voor die tijd. Of de oorzaak alleen de pandemie is kan moeilijk bepaald worden. Om verschillende redenen gaan en komen er altijd mensen voor deze groepen en de uitstroom en instroom is niet altijd één op één.

  Peter heeft altijd belangstelling voor fysiotherapie gehad. Op de middelbare school gaf hij al te kennen graag die kant op te willen maar helaas…zijn vakkenpakket sloot niet aan en de werkeloosheid onder fysiotherapeuten was destijds groot. Er werd besloten om naar de heao te gaan. Na de opleiding volgde de dienstplicht om vervolgens het arbeidsproces in te rollen. Het was niet vreemd dat Peter met zijn heao-diploma op zak een baan in de financiële sector ambieerde. ABN/AMRO werd zijn werkgever en Peter specialiseerde zich in zakelijke kredietverstrekkingen. Toch bleef de belangstelling voor het menselijke lichaam bestaan. Het was dan ook niet vreemd dat Peter in zijn vrije tijd de drang voelde om daar toch wat mee te gaan doen. Hij besloot om de opleiding voor sportmasseur te gaan volgen. Met succes! Het diploma werd gehaald. Peter kon in die tijd niet bevroeden wat voor een invloed deze opleiding op zijn leven zou hebben. Het werk ging Peter na 20 jaar steeds meer tegenstaan. Ook al omdat de bank opgesplitst werd en aan andere partijen werd verkocht. Peter kreeg daardoor de Deutsche Bank als werkgever. De werkdruk en de onzekerheid deden Peter geen goed. Met zijn sportmassagediploma op zak hielp hij een bevriende fysiotherapeut. Dat beviel Peter goed. Maar met een massageopleiding opleiding alleen zijn de mogelijkheden binnen een fysiopraktijk beperkt. Hij sprak erover met zijn vriend. Over zijn onvrede bij de bank en het plezier dat hij had in de werkzaamheden in de fysiopraktijk. Het gesprek veranderde zijn leven. Zijn vriend opperde om in de avonduren de fysio-opleiding te gaan doen. Alles opzijzetten, 4 jaar buffelen en ervoor gaan. Zijn vriend wilde hem wel helpen en bood toen al een stageplek aan. Dat werd 4 jaar dagelijks op en neer rijden naar Rotterdam om tweemaal in de week vanuit Rotterdam naar Breda te reizen voor de opleiding. “En je woonde toen al in Dalfsen?” Peter knikt. “Dat was pittig”, merk ik op. “Maar ik had er heel veel plezier in en dan ervaar je dat anders, verklaart Peter!” Na 3½ jaar had Peter de opleiding afgerond. Via, via kwam Peter in contact met Pim van Es. Het contact met Pim was zo goed dat hij in dienst trad bij Pim. Die was aan het afbouwen. Na verloop van tijd confronteerde hij Peter met de vraag of hij het centrum niet wilde overnemen. In Nieuwleusen nam de oude garde afscheid van het werk om van hun pensioen te gaan genieten en ze zochten opvolgers.

  “Daar sta je dan met je levenservaring, kennis en relatief prille fysiovaardigheden en het aanbod om zo’n mooi centrum te gaan beheren.” Peter vond het een uitdaging en spannend tegelijk. Natuurlijk is hij niet over één nacht ijs gegaan. Thuis werd overlegd. Zijn kennis van de financiële markt kwam heel goed van pas. Hij had inzicht in de valkuilen die er zijn voor beginnende ondernemers. Hij wist hoe banken denken. Om een lang verhaal kort te maken: Peter is ervoor gegaan en heeft tot op heden geen spijt van zijn beslissing. Integendeel. Hij heeft een goede balans gevonden in het werken als fysiotherapeut en het managen van het centrum. “Ik wilde beslist niet fulltime fysiotherapeut zijn en in de avonduren bezig zijn met de organisatie, het managen en diverse randverschijnselen.” Uit beide taken haalt Peter voldoening. Hij is heel blij met het team. Wanneer je op de site kijkt herken je dat ook. Alle werknemers worden als teamleden beschouwd. Als fysiotherapeut ben je afhankelijk van interieurverzorgsters en secretaresses en omgekeerd geldt dat natuurlijk net zo. Het werk is met elkaar verbonden en uiteindelijk met hetzelfde doel: mensen goede en passende zorgbehandelingen geven.

   

  De laatste jaren is het begrip fysiotherapeut behoorlijk veranderd. In mijn jeugd werd de fysiotherapeut nog vaak masseur genoemd, maar de kennis over het menselijk lichaam en de ontwikkelingen in de maatschappij en gezondheidszorg hebben ervoor gezorgd dat de fysiotherapie een enorme verandering heeft doorgemaakt. Er zijn specialisaties ontstaan. Het is voor een fysiotherapeut haast onmogelijk om alle specialisaties te beheersen. In het team van Peter zijn dan ook therapeuten die experts zijn in verschillende onderdelen van hun vakgebied. Tot de mogelijkheden behoren onder meer algemene fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, geriatrietherapie (gericht op de beweeglijkheid van ouderen), kinderfysiotherapie, psychosomatische therapie (gericht op herstel van de verstoorde balans tussen lichaam, denken en voelen) en oedeemtherapie (bestrijden vochtophoping in het lichaam).  

  Voor sportblessures en daaraan gerelateerde klachten heeft Fysio Vechtdal 2 therapeuten in het team die zich toegelegd hebben op sportspecialisatie. Sportblessures en pijnklachten vragen vaak om een ander soort behandeling doordat de oorzaak en het herstel anders verlopen. Fysio Vechtdal hecht daarom ook veel waarde om in goed contact met sportverenigingen te staan. Sponsorschap is daar een uitvloeisel van. Het verkleint de afstand om naar een fysiotherapeut te gaan. Fysio Vechtdal heeft om de gang naar de fysiotherapeut makkelijker te maken een vrij inloopspreekuur in het leven geroepen. Elke maandag (8.00-8.30 uur) mogen mensen met een vaak in het weekend opgelopen blessure, langskomen om kosteloos een korte diagnose te laten stellen. Samen met de therapeut wordt dan gekeken wat het beste herstelplan kan zijn. Fysiotherapie, doorsturen naar een arts, rustnemen enzovoort. Peter vindt het verstandig dat mensen die regelmatig sporten zich ook verzekeren voor fysiotherapie. “Als sporter loop je nu eenmaal meer risico om blessures op te lopen. Het niet juist behandelen kan grote gevolgen hebben voor de rest van je leven. Het is zo jammer dat mensen een juiste behandeling laten schieten omdat ze niet verzekerd zijn.” Return to sport is een wezenlijk onderdeel bij behandeling van zware sportblessures. Hiermee wordt bedoeld dat de behandeling niet alleen in de praktijkruimte of in de sportzaal plaatsvindt. De sporter/sportster wordt indien gewenst ook begeleid tijdens de eerste stappen op, zoals bij USV, het trainingsveld.”Vaak zie je dat sporters onzeker zijn na een zware blessure of een verkeerde houding eigen hebben gemaakt. De therapeut staat de sporter dan ook bij.”

  Netwerken is ook in de fysiowereld van groot belang. Om de kwaliteit van behandelingen zo hoog mogelijk te houden is samenwerking met patiëntengroepen, specialisten, zorgverleners en anderen in het veld van groot belang. Zo zijn er netwerken voor schouder, voorste kruisband, Parkinson en claudicatio (aderziekte in de benen) en netwerken van Zorggroep Fynon. Dan gaat het om COPD, hart en artrose. Fynon brengt patiënten en fysiotherapiepraktijken bij elkaar en faciliteert fysiotherapeuten in het leveren van de beste zorg.

  Peter is geboren en getogen in Kampen. De liefde bracht hem naar Dalfsen. In 2000 ontmoette Peter zijn Karin. Karin en Peter zijn de trotse ouders van Yoren en Stijn. Yoren is 17 jaar en Stijn 15. De oudste volgt de opleiding Sport en Bewegen. Hij vindt dit een leuke opleiding. Misschien dat hij na de opleiding een aan Sport en Bewegen gerelateerde vervolgopleiding gaat doen. Dat is nu nog niet duidelijk. Stijn gaat in Zwolle naar school. Hij volgt een opleiding aan het Thomas a Kempis College. Peter heeft vroeger veel badminton gespeeld. Knieklachten dwongen hem om er mee te stoppen. Nu fietst hij veel. Vaak met een paar vrienden. Regelmatig is hij op de racefiets of mountainbike te vinden. Vol trots laat hij weten dat hij onlangs samen met zijn vrienden de Mont Ventoux heeft beklommen. Ondanks dat het afzien was heeft Peter ervan genoten. Het landschap, de lavendelvelden, de bestijging waar geen einde aan leek te komen, het frustrerende uitzicht wanneer je boven de boomgrens komt en omhoogkijkt naar de top. “Er lijkt geen eind aan te komen. Je geeft je voor 100% en dan komen er van die gasten langs met van die dunne enkeltjes, geen vet op de botten en die fietsen je voorbij alsof je stilstaat. Terwijl ik apetrots ben om 1x die helling te bedwingen, zijn er gasten die het 2x of wel 3x achter elkaar presteren om de Ventoux te beklimmen. Toch voel je verbondenheid. Hetzelfde doel. Er is bewondering voor ieder zijn prestatie.”

  Sport leeft bij Peter in het gezin. De zonen van Karin en Peter voetballen bij FC Dalfsen. Wedstrijden van de jongens worden regelmatig bezocht. De oudste heeft talent en is in de picture voor het eerste van zowel ASC als bij SVD. Ondanks dat Yoren als ASC’er stond ingeschreven bij de jeugdfusieclub FC Dalfsen is hij inmiddels naar SVD overgestapt. “Best een probleempje, maar als die jongen dat wil? Gelukkig is de verstandhouding tussen de beide verenigingen goed en is de keuze van Yoren zonder spanningen geaccepteerd.” Beide jongens verschillen in speelstijl van elkaar. We filosoferen wat over de kwaliteiten die je als vader bij je kinderen ziet. We herkennen hoe goed je kinderen zouden zijn wanneer je de goede eigenschappen van beiden zou kunnen mengen. We lachen erom. “Plezier hebben in je sport en lekker jezelf zijn”, vinden we uiteindelijk toch veel belangrijker. De belangstelling en liefde voor sport is duidelijk aanwezig. Het is dan ook niet vreemd dat Peter mijn vraag positief beantwoord wanneer ik hem vraag of hij ook al op sponsoravonden van USV is geweest.

  De tijd vliegt voorbij. Nog even dan heeft Peter weer een cliënt te behandelen. We moeten tot een afronding komen. Ter afsluiting vraag ik Peter of hij nog iets wil delen. Na even nagedacht te hebben geeft hij aan dat op hun website www.fysiovechtdal.com onderaan de homepage een mooie reportage over Fysio Vechtdal is geplaatst. Het is een opname van een televisieprogramma van SBS 6 waarin de kijker een helder overzicht krijgt over mogelijkheden bij Fysio Vechtdal en een indruk van het mooie, moderne centrum.

  Rest mij nog Peter te bedanken voor zijn gastvrijheid en succes te wensen voor de toekomst en op naar een verdere vruchtbare samenwerking tussen Fysio Vechtdal en USV.

  Interview: Werner van der Veen