• Financiële opsteker door actie Rabo ClubSupport

  • Afgelopen periode hebben de leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek hun stem mogen uitbrengen op lokale verenigingen of stichtingen die zij een steuntje in de rug willen geven. USV mocht veel stemmen ontvangen. Dit leverde het mooie bedrag op van
    € 1.281,08. Dit bedrag kunnen we goed gebruiken voor de aanschaf van nieuw voetbalmateriaal. We willen dan ook graag iedereen bedanken voor het stemmen op USV!