• Bijzondere onderscheidingen tijdens ledenvergadering USV.

  • Tijdens een goed bezochte jaarvergadering keken de leden van USV terug op het afgelopen seizoen en discussieerden met elkaar over tal van actuele zaken. Zoals het vrijwilligersaanbod en de geëxplodeerde kosten van energie. Zittende bestuursleden Michiel Smudde (voorzitter) en Bert van Lente (accommodatiezaken) werden herkozen voor een nieuwe termijn. Afscheid werd genomen van Jan Hamers (voetbalzaken). Hij wordt opgevolgd door Henry Rorije. Secretaris Daniëlle Vlierman had helaas al gas terug moeten nemen en nam tijdens de vergadering definitief afscheid. Haar functie is vacant. Vanwege zijn vele werkzaamheden voor de club werd Jan Hamers onder groot applaus van de leden benoemd tot lid van verdienste van USV. Verder ontvingen meerdere leden de versierselen voor hun 25- of 50-jarig onafgebroken lidmaatschap. En dan was er nog baas boven baas: Hendrik Runhart (80). Hij meldde zich in 1952 als voetballer bij USV en bereikte de bijzondere mijlpaal van het 70-jarig lidmaatschap.

    Voorzitter Michiel Smudde (rechts) zette meerdere leden in het zonnetje. Zo werd Jan Hamers (3e van links) benoemd tot lid van verdienste en kreeg Hendrik Runhart (3e van rechts) de speld voor het 70-jarig lidmaatschap van USV.