• Apotheek Nieuwleusen

 • Apotheek Nieuwleusen

  Interview met Henri Sikkens

  In Nieuwleusen is Sluis 3 bij jong en oud bekend. De oudere generatie weet zich de sluis aan de Dedemsvaart nog goed te herinneren. De ‘kazernewoningen’, de slagerij en de kruidenierswinkel zijn net als Sluis 3 na de drooglegging van de Dedemsvaart successievelijk zo goed als uit beeld verdwenen. Wat voor de een als de dag van gisteren is, is het voor de andere gezeur over ‘vrogger’. Sluis 3 is echter een begrip gebleven. Dankzij ons gezondheidscentrum aan de Omloop dat gevestigd is in een gebouw met een tenaamstelling die de geschiedenis nog levend houdt. De meeste Nieuwleusenaren kennen Sluis 3 wel van binnen. De thuiszorg, de huisartsen en de apotheek zijn er immers gevestigd.

  Sport en gezondheid hebben in principe veel met elkaar te maken. Bewegen is nu eenmaal gezond en dat ons USV goede banden heeft met het gezondheidscentrum is dan ook niet zo vreemd. Niet dat je reclameborden zult aantreffen rond de velden maar met name de apotheek ondersteunt achter de schermen onze vereniging op medisch verzorgend gebied. Ik heb Henri Sikkens, apotheker in Nieuwleusen, in het verleden al eens gevraagd of hij interesse had om in de spotlights geplaatst te worden. Indertijd stond Henri er niet open voor. Ik vond dat jammer want ik ken Henri en zijn vrouw Gerda al zo’n veertig jaar. Ik had hen ontmoet bij dansinstituut Wiering in Zwolle. Op zondag stijldansen en natuurlijk een biertje drinken was in die tijd een gezellige invulling van de middag. Jaren later ontmoette ik Henri weer. Nu als werkgever van Nelleke. In 1986 verdween de apotheek bij de huisartsen en kreeg Nieuwleusen een ‘eigen’ apotheek. De apothekersassistenten die in dienst waren bij de huisartsen gingen over naar de nieuwe apotheek aan de Beatrixlaan, hoek Backxlaan. Het was voor menigeen best wennen maar al gauw was de gang naar de apotheek een normale zaak geworden. Heden ten dage is de apotheek niet meer weg te denken. Al die jaren heb ik Henri als een sociaal bewogen en ondernemende man meegemaakt. Dat hij liever achter de schermen opereerde tijdens het ondersteunen van onze club vond ik jammer maar siert hem ook. In de gezondheidzorg werd weinig tot geen reclame gemaakt door artsen en apothekers. De veranderingen binnen de gezondheidszorg nodigden mij echter uit om nog weer eens een poging te wagen. De veranderingen die zijn doorgevoerd en nog doorgevoerd gaan worden hebben gevolgen voor de apotheek. De maatschappij verandert en de apotheek gaat daarin mee. Reden voor Henri om dit keer in te stemmen met mijn verzoek.

  De start van de apotheek staat Henri nog helder voor de geest. “In 1986 was ik in vergelijking met de zittende artsen veruit de jongste in leeftijd. Nu is het precies andersom. Nu ben ik de oudste”, lacht hij. De verhuizing naar het Gezondheidscentrum was noodzakelijk en is een goede stap geweest. “De mensen hoeven niet zelf meer hun recept af te geven en kunnen in veel gevallen direct hun medicijnen meenemen.” Dat dan vaak ook nog binnen hetzelfde gebouw. Henri hecht veel waarde aan kwaliteit. Om de kwaliteit binnen de apothekerswereld te garanderen wordt er gewerkt met certificaten en het kwaliteitshandboek. Dat was niet altijd zo. “Een goede klanttevredenheid moet het gevolg zijn van een goede samenwerking en goed werkende systemen.” Dat Service Apotheek Nieuwleusen hoog scoort stemt Henri tevreden. “Voor een hoge score heb je goed en gemotiveerd personeel nodig.” Om de kwaliteit te waarborgen volgen de assistenten en de apothekers regelmatig cursussen. Henri vindt het belangrijk dat zijn medewerkers naast goed geschoold te zijn ook hart voor hun werk en mensen hebben. “Het is een samenspel. Zowel binnen het team medewerkers als naar bijvoorbeeld de thuiszorg, artsen en patiënten toe.”

  1920 Sluis 3 apotheek

  Boeiend vindt Henri het verschil in vaardigheden van de medewerkers. Sommigen van hen zijn sociaal sterk terwijl anderen bijvoorbeeld in korte tijd veel werk kunnen verzetten. Maar met elkaar vorm je een team net zoals in een goede selectie van een voetbalteam. Ook kwaliteitsbeleving van klant en apotheek verschillen in beleving. “De klant beleeft dat heel anders dan wij. Een klant wil zijn auto zo dicht mogelijk geparkeerd hebben bij de apotheek eigenlijk direct correct geholpen worden. Dat heeft uiteraard ook onze aandacht, maar nauwkeurigheid, controle, communicatie met artsen, zorgverzekeringsmaatschappijen etc. zijn het belangrijkste. Niet voor ons, maar om ons werk voor de klant zo goed mogelijk te verrichten. Voor de klant is dat normaal. Ze vertrouwen erop dat wij ons werk goed doen en weten meestal niet wat er achter de schermen allemaal gedaan moet worden voordat een medicijn afgeleverd kan worden. Dat is hard werken! Natuurlijk hoeft een klant zich daar niet druk om te maken. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat kwaliteit bij de klant een andere vorm van beleving oproept dan bij de apotheek. Daar moeten wij mee dealen. Klanten zien bijvoorbeeld een schare medewerkers terwijl er maar twee of drie aan de balie werkzaam zijn. Dat al die andere medewerkers een schakel zijn om de medicijnen bij de balie te krijgen of om de bezorging van medicijnen voor te bereiden is niet zichtbaar.” “Hoe zie je dat in het perspectief van de toenemende concurrentie van internet-apothekers? Mensen bestellen vanuit hun luie stoel hun medicijnen en krijgen die thuisgestuurd? De mensen hoeven niet te wachten en hebben het gevoel direct geholpen te worden.” Henri strijkt met zijn hand over zijn gezicht. “Tijden veranderen en daar kunnen we niet om heen. Hoe dat uitpakt laat zich niet voorspellen. Zo zal er in de toekomst steeds meer druk komen te staan op duurzaamheid en klimaat. Hoe gaan we met verpakkingen om? Hoe gaan we met afleveren om? Er zijn al meer pogingen ondernomen om apotheken te omzeilen. Tot nu toe zonder grote gevolgen voor ons. Dat betekent niet dat wij niet met onze tijd mee hoeven te gaan. Het wordt steeds belangrijker om de consument bewust te maken van de meerwaarde van een apotheek in je woonomgeving. Waar internetbedrijven mee worstelen is de communicatie met de patiënt. Hoe bewaken zij het medicijngebruik van hun klandizie? Is het rendabel voor hen om een medicijn dat een paar euro kost te leveren? Wat zijn de consequenties? Het is aan ons om de mensen bewust te maken van wat wij allemaal doen om veilig medicijngebruik te waarborgen. Dat wij ons ook inzetten voor andere belangrijke zaken gerelateerd aan ziek zijn. Bijvoorbeeld voor controles van meetapparatuur, die wij ook thuisbezorgen. Dat wij kluisjes hebben waar medicijnen in gelegd worden zodat deze 24 uur per dag opgehaald kunnen worden etc.”

  Henri geeft een voorbeeld van een vrouw die de pil gebruikt en deze niet tijdens de openingstijden kan komen afhalen. “Ze kan nu zelfs midden in de nacht haar bestelling ophalen, uit een kluisje, als ze dat wil. Voordeel is dat ze vrij is om haar bestelling te halen op een moment dat het haar uitkomt en wij haar toch in ons systeem kunnen blijven monitoren. Krijgt ze klachten gerelateerd aan het gebruik van de pil? Of wordt de werking van de pil beïnvloed door ander medicijngebruik? Dan kan dat in ons systeem zichtbaar worden. Wanneer medicijnen buiten ons gezichtsveld aangeschaft worden, vervalt deze controlemogelijkheid. Dat geldt in principe voor alle medicijnen. Het komt regelmatig voor dat artsen medicijnen voorschrijven die invloed hebben op andere medicijnen die gebruikt worden. Dit is geen kritiek op de arts want het is de taak van de apotheek om dat te bewaken. Bovendien weten artsen niet altijd welke medicijnen een patiënt nog meer slikt. Voor de consument is het belangrijk om te weten wat de consequenties kunnen zijn van medicijnen halen bij een vaste apotheek of afwisselend of alleen maar van internet.”

  Henri kan uren praten over zijn vak en wat er allemaal bij komt kijken. De passie druipt eraf. Het liefst zou hij willen dat er binnen zijn apotheek geen fouten worden gemaakt. “Maar als je jaarlijks meer dan honderdduizend recepten verwerkt, ontelbare telefoontjes krijgt, dan kan er helaas ook wel eens wat fout gaan. Het vervult hem met trots dat het percentage fouten zo laag is dat Apotheek Nieuwleusen telkens in de hoogste categorie geplaatst wordt en een hoog waarderingscijfer krijgt voor de manier van functioneren. Regelmatig wordt er door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek gedaan of de apotheek voldoet aan de voorgeschreven eisen. “Maar elke fout is er een te veel. Daar staat tegenover dat er ook zaken onderschept worden die voor de patiënt nadelige gevolgen zouden hebben wanneer de assistente niet alert was geweest. Dat zien de mensen meestal niet, maar stemt mij wel heel tevreden.”

  Om medicijnen zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen is er een goede organisatie nodig. Niet alleen binnen de apotheek. De logistieke organisatie is ook heel belangrijk. Hoe kan de apotheek zo snel mogelijk in een vraag voorzien? Gangbare medicijnen zijn op voorraad. Niet alles kan echter op voorraad aanwezig zijn. Om de voorraad op peil te houden en niet voorradige medicijnen zo spoedig mogelijk bij de patiënt te krijgen werken Service Apotheken nauw samen met Mosadex. Dit is een farmaceutische groothandel met vestigingen door het hele land onder meer in Nieuwleusen. Deze groothandel sluit in zijn organisatie en doelstellingen nauw aan bij de wensen van de Service Apotheken. “Service Apotheken zijn zelfstandige apothekers”, laat Henri mij weten. “Er zijn diverse apotheekketens waarbij de apothekers in dienst zijn van een overkoepelende organisatie. Dat functioneert toch anders.” Zonder een oordeel te willen hebben over de andere apotheekvormen, voelt Henri zich als apotheker binnen de organisatie van Service Apotheken op zijn plaats. “Service Apotheken staan voor zorg en service. Service die verder gaat dan het afleveren van medicijnen. De persoonlijke begeleiding van mensen is een speerpunt. Als inwoner van Nieuwleusen maak ik deel uit van deze gemeenschap. Dat maakt mij ook nog meer betrokken bij mensen die een beroep op ons doen. Dat is de kracht van de zelfstandige apotheek. Het is voor mij geen 9 tot 5 baan waarbij ik na werktijd de deur achter mij dicht doe, naar huis ga om pas de volgende dag het werk weer op te pakken. Zorg zit in het bloed en is veel meer dan een baan.”

  Het is niet zo dat Henri 24 uur per dag en 7 dagen in de week alleen maar met de apotheek bezig is. Zorg is een breed begrip en kan ook in nevenactiviteiten tot uiting komen. Om slechts een paar voorbeelden te noemen: Henri heeft jaren in de Raad van Commissarissen gezeten bij de Rabobank in Nieuwleusen. Henri neemt examens af aan de Universiteit van Groningen en heeft zitting in het bestuur van Vitaal Vechtdal. Deze organisatie zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Jong en oud worden gestimuleerd om actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Vitaal zijn en blijven zodat mensen minder gebruik hoeven te maken van de zorg. Zo zie je maar dat mensen met gevoel voor zorg en daar werkzaam in zijn een schijnbaar tegenstrijdig belang hebben. Hun grootste wens is dat iedereen gezond is, maar dat betekent meteen dat ze zichzelf zakelijk gezien uit de markt prijzen. “Maar het werkt wel”, is Henri zijn overtuiging. “In het Vechtdal leven zo’n pakweg 80.000 mensen. Inmiddels hebben er al 20.000 een Vitaal Vechtdalpolis aangeschaft.”

  Henri heeft ook hobby’s. Hij luistert graag naar muziek en bespeelt zelf een muziekinstrument. Uit ervaring weet ik dat Henri verdienstelijk piano kan spelen. Ook kan hij bevlogen over muziek praten. Wanneer Henri over muziek praat neemt hij je als het ware mee naar andere werelden. Sport is een andere hobby van Henri. Hij fietst veel en heeft vroeger gevoetbald en tennis gespeeld. Ook is Henri een groot liefhebber van gemotoriseerde sport. Elk jaar bezoekt hij wel minimaal één Formule 1 wedstrijd. De circuits van Monaco, de Red Bull ring in Oostenrijk en Monza kennen geen geheimen voor hem. Naast dat het Red Bull circuit de thuishaven is van Max Verstappen, is de grand prix in Oostenrijk al enkele jaren uitgeroepen tot het best georganiseerde F1 evenement van het seizoen. Een titel die Henri uit ervaringen wel kan billijken. De paradox zoals ik die hierboven heb omschreven in de wereld van de zorg, doet zich ook hier gelden. Henri is Max Verstappen fan, vindt de grand prix van Oostenrijk het best georganiseerd, is een Porsche liefhebber maar geeft zijn hart aan Monza. Monza de thuishaven van Ferrari. Hoe komt dat? Henri lacht. “Gerda en ik zijn helemaal gek van Italië”, begint hij uit te leggen. “We brengen daar vaak onze vakanties door. Soms kom ik wel 3 of 4 keer per jaar in Italië. Dat is mede ontstaan doordat we bevriend raakten met een man die hoofdmonteur was bij een Ferrari garage. Op een gegeven moment werd die man benaderd door klanten met race- interesses om voor hun teams werkzaamheden te gaan verrichten. Dat heeft hij gedaan. Eerst vanuit de garage waarin hij werkte. De werkzaamheden namen steeds meer ruimte in en op advies van zijn werkgever schafte hij een pand aan naast de garage en ging voor zichzelf werken. Deze man reist nu Europa door om teams te begeleiden. Hij heeft Henri uitgenodigd om jaarlijks een race van één van zijn teams in Italië te komen bezoeken. Henri maakt zo’n weekend dan als gast van het team van nabij mee. “Elke keer weer een bijzondere beleving er zo dicht bij te mogen zijn.” Een ervaring die ook de liefde voor Ferrari stimuleert, maar zijn liefde voor Porsche toch niet kan overtreffen.

  Henri moet even nadenken wanneer ik hem naar zijn sporthoogtepunten vraag. Dat zijn er vele. Zo heeft hij Richard Krajicek op Flushing Meadows zien tennissen in de jaren dat hij met zijn opmars begon en in een bloedstollende vijfsetter een Amerikaan versloeg. “Vijf uur in de brandende zon gezeten, omringd door uitzinnig fanatieke Amerikaanse supporters die ons na afloop kwamen feliciteren.” Een bijzondere ervaring maar ook de Europacup finale van Ajax tegen AC Milan heeft Henri vanaf de tribune meegemaakt. Het doelpunt van Kluivert en de karatetrap demonstratie van Louis van Gaal staan nog steeds op het netvlies geprojecteerd. Ook een eigen voetbalwedstrijd waarbij een kansloze 3-0 achterstand werd omgezet in een 4-3 overwinning, weet Henri zich nog goed te herinneren omdat hij vlak voor tijd de winnende goal scoorde. Hij heeft zelf op de Marslanden gevoetbald bij sv Zwolle en droeg altijd rugnummer 11.

  1920 Henri Sikkens 1

  Henri is 36 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt met Gerda. Gerda is als administratief medewerkster ook nauw verbonden met de apotheek. Samen zijn Gerda en Henri de trotse ouders van Carolien (30) en Boudewijn (27). Carolien woont samen met haar vriend in Breda en is kandidaat-notaris. Boudewijn woont in Utrecht en werkt in Amsterdam als elektrotechnisch ingenieur bij Ziggo Vodafone.
  Ik kom nog even terug op de ondersteuning die USV ontvangt van de Service Apotheek. Door zijn maatschappelijke betrokkenheid is het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven een kleine stap. Maar dat is het niet alleen. Wanneer Henri bij USV komt valt hem de inzet van de vele vrijwilligers op. Ziet hij een vereniging waar gevoetbald wordt maar waar ook saamhorigheid is. Maatschappelijke betrokkenheid. Henri zou best vaker sponsorevenementen willen bezoeken. Met name de jaarlijkse sponsoravond trekt hem wel aan. Zonder lang te hoeven na te denken noemt hij zo de gasten op die de laatste jaren de sponsoravond hebben opgeleukt. Helaas regeert een drukke agenda met activiteiten ook buiten het directe werk- met name op doordeweekse avonden- zijn beschikbare tijd. Vaak vragen dan andere zaken om voorrang. Niet vreemd wanneer je ziet waar Henri allemaal tijd voor neemt.

  Een boeiende ervaring om een paar uur te bivakkeren op het werkterrein van Nelleke. Ik heb altijd al genoten van haar enthousiasme voor haar beroep. Ik begrijp nu nog beter waar dat vandaan komt en vindt het mooi om te zien dat dit enthousiasme breed gedragen wordt in de Service Apotheek in Nieuwleusen. Henri bedankt voor het openhartige gesprek.

  Interview: Werner van der Veen