• 13 juni: Algemene (voorjaars) Ledenvergadering USV

 • Op dinsdag 13 juni 2023 staat de Algemene (voorjaars) Ledenvergadering USV gepland.
  Alle leden vanaf 16 jaar worden langs deze weg uitgenodigd om deel te nemen aan deze Algemene Ledenvergadering, welke zal plaatsvinden in ons clubgebouw.

  De aanvang is 19:30 uur.

  Agenda  

  1.  Opening. 
  1.  Ingekomen stukken. 
  1.  Mededelingen. 
  1.  Notulen (voorjaars)ledenvergadering 20 juni 2022 
  1.  Benoeming twee leden die binnen de termijn de notulen van deze vergadering lezen. 
  1.  Voorstel contributie seizoen 2023 / 2024. 
  1.  Behandeling ontwerpbegroting 2023 / 2024 
  1.  Rondvraag. 
  1.  Sluiting. 

   

  Nieuwleusen, juni 2023, 

  Bestuur USV